Hành Chính jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 176 jobs
7.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • 1/ Quản lý điều hành công tác hành chính của công ty bao gồm:
 • Quản lý công tác hành chính Văn phòng:
 • Từ Cao đẳng chuyên ngành QTKD, QTDN, Hành chính – Nhân sự,…
7.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • 1/ Quản lý điều hành công tác hành chính của công ty bao gồm:
 • Quản lý công tác hành chính Văn phòng:
 • Từ Cao đẳng chuyên ngành QTKD, QTDN, Hành chính – Nhân sự,…
 • Thực hiện cuộc gọi ra tới khách hàng đã để lại thông tin quan tâm đến khóa học để tư vấn về khóa học theo DATA có sẵn.
 • Nam/Nữ, tuổi từ 20 - 35.
7.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • 1/ Quản lý điều hành công tác hành chính của công ty bao gồm:
 • Quản lý công tác hành chính Văn phòng:
 • Từ Cao đẳng chuyên ngành QTKD, QTDN, Hành chính – Nhân sự,…
7.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • 1/ Quản lý điều hành công tác hành chính của công ty bao gồm:
 • Quản lý công tác hành chính Văn phòng:
 • Từ Cao đẳng chuyên ngành QTKD, QTDN, Hành chính – Nhân sự,…
7.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • Làm việc theo giờ hành chính.
 • Thực hiện cuộc gọi ra tới khách hàng đã để lại thông tin quan tâm đến khóa học Tiếng anh.
 • Thu nhập từ 7 - 12 triệu / tháng.
 • Thực hiện cuộc gọi ra tới khách hàng đã để lại thông tin quan tâm đến khóa học để tư vấn về khóa học theo DATA có sẵn của công ty cung cấp.
 • Làm việc theo giờ hành chính.
 • Thực hiện cuộc gọi ra tới khách hàng đã để lại thông tin quan tâm đến khóa học.
 • Được công ty cung cấp máy tính, điện thoại và data…
7.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • Làm việc theo giờ hành chính.
 • Thực hiện cuộc gọi ra tới khách hàng đã để lại thông tin quan tâm đến khóa học.
 • Tư vấn, chốt các khóa học phù hợp với khách hàng.
 • Thực hiện cuộc gọi ra tới khách hàng đã để lại thông tin quan tâm đến khóa học để tư vấn về khóa học theo DATA công ty cung cấp.
 • Nam / Nữ, tuổi từ 20 - 35.