Create your CV - It only takes a few seconds

Hành Chính jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 60 jobs
Ngân Hàng Quốc Dân
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Quản trị kinh doanh, Kinh tế, Tài chính Ngân hàng...
 • Điện nước, điện thoại, internet, văn phòng phẩm, bưu chính, xăng dầu phương tiện,….
 • Kỹ năng giao tiếp tốt.
Ngân Hàng Quốc Dân
Ðà Nẵng
 • Quản lý hoạt động phòng Hành chính Nhân sự;
 • Xây dựng, cải tiến chính sách lương, cơ cấu lương khoán doanh thu, chất lượng;
 • Xây dựng, hoạch định cơ cấu tổ chức;
Ngân Hàng Quốc Dân
Hải Phòng +1 location
 • Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành Kế toán, Kinh tế, Tài chính, Ngân hàng hoặc các chuyên ngành có liên quan;
 • Sử dụng thành thạo Word, Excel;
Ngân Hàng Quốc Dân
Hà Nội
 • Kinh tế, Tài chính, Ngân hàng, Quản trị kinh doanh, Toán kinh tế, Thống kê ….
 • Tham gia tổ chức việc xây dựng, phát triển, quản lý, vận hành hệ thống cơ sở dữ…
Ngân Hàng Quốc Dân
Hà Nội
 • KVH - TBP HÀNH CHÍNH – Họ và tên.
 • Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành kế toán, tài chính, kinh tế,.....
 • Thực hiện chức năng hội sở trong công tác Quản lý tài sản…
Ngân Hàng Quốc Dân
Hà Nội
 • Thực hiện các công tác khác theo yêu cầu của Ban điều hành.
 • Chuẩn bị tài liệu, thu thập thông tin cần thiết theo yêu cầu của Ban điều hành;
Ngân Hàng Quốc Dân
Đồng Nai
 • Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên thuộc các chuyên ngành kinh tế, tài chính, ngân hàng, có kinh nghiệm trong lĩnh vực Dịch vụ khách hàng tối thiểu 06 tháng;
Ngân Hàng Quốc Dân
Hà Nội
 • Thực hiện chuyển điện thanh toán đi/đến trên hệ thống Corebanking/trên các kênh thanh toán được chính xác, đúng chuẩn STP;
 • Kỹ năng giao tiếp tốt;
Ngân Hàng Quốc Dân
Hà Nội
 • Thực hiện quản lý rủi ro đối với giao dịch vận hành Nguồn vốn;
 • Kiểm tra, kiểm soát và phê duyệt các giao dịch vận hành nguồn vốn, kinh doanh tiền tệ.
Ngân Hàng Quốc Dân
Hà Nội
 • Kinh tế, Tài chính, Ngân hàng;
 • Có hiểu biết các quy định, thông lệ, quy trình, chính sách và thông lệ trong lĩnh vực BO của ngân hàng;
 • HN - CV.BO – Họ và tên.