Hành Chính jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 156 jobs
Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Có tối thiểu 2 năm kinh nghiệm vị trí quản lý nhân lực, nhân sự hành chính.
 • Tư vấn cho Giám đốc về các biện pháp quản lý các hoạt động liên quan đến công việc…
Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Planning, organizing and directing all aspects of the accounting department including controls and reports, budgets and forecasts, payments and investment,.
Ky Nguyen Vang Consultants
Đồng Nai +1 location
 • Soạn thảo, ban hành qui trình, hướng dẫn công việc./Prepare, issue procedure, work instruction.
 • Phối hợp với các phòng ban khác trong việc xử lý các điểm không…
Ky Nguyen Vang Consultants
Long An +1 location
 • Kinh nghiệm làm việc, tạo mối quan hệ tốt với các cơ quan hành chính nhà nước.
 • Kinh doanh, kho bãi, Nhân sự, tổng vụ, kế toán, tài chính....
Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Sản xuất/Vận hành sản xuất.
 • Có khả năng truyền đạt và tiếp nhận chính xác thông tin.
 • Phổ biến chính sách, nội quy, quy chế cho toàn bộ công nhân Nhà máy.
Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Tổ chức bộ máy, quản lý triển khai thi công và vận hành dự án;
 • Tối thiểu 03 năm làm công tác quản lý điều hành các lĩnh vực liên quan;
 • Toàn thời gian cố định.
Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Improve the operational systems, processes and policies in support of organizations mission - specifically, support better management reporting, information…
Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Work closely with Business Units to identify and answer important business and product questions.
 • Communicate insights to executive leadership.
Ky Nguyen Vang Consultants
Bắc Ninh +2 locations
 • Ký, sao y một số giấy tờ hành chánh được BGĐ uỷ quyền.
 • Yêu cầu mọi bộ phận trong Công ty báo cáo, thuyết minh, cung cấp dữ liệu chính thức để Phòng hoàn thành…
Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Hỗ trợ nhân viên hoặc trực tiếp thực hiện các công tác chăm sóc khách hàng, tiến hành tổ chức hội thảo giới thiệu sản phẩm, tư vấn kỹ thuật chăm sóc nuôi dưỡng…