Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 359 jobs
Hà Nội
 • Nhân viên Hành chính quản trị:
 • Không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành án phạt tù, án treo, cải tạo không giam giữ, quản chế, đang bị…
Hà Nội
 • Tuyển dụng Nhân viên Kiểm Ngân, Nhân viên Hành chính.
 • 01 Nhân viên Kiểm ngân và 01 Nhân viên Hành chính.
 • Sơ yếu lý lịch (trong 06 tháng gần nhất) có xác nhận…
Hà Nội
 • Thi viết nghiệp vụ, Tiếng Anh + Thực hành (trừ vị trí Chuyên viên vận hành trung tâm xử lý không thi thực hành).
 • ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN TUYỂN DỤNG:
Hà Nội
 • Tuyển dụng nhân viên hành chính.
 • Thực hiện các công việc hành chính:
 • Theo dõi xuất/nhập kho của Phòng Tổ chức hành chính.
 • Hỗ trợ công tác lái xe của Chi nhánh.
Hà Nội
 • Thí sinh hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chính xác và trung thực của hồ sơ.
 • Trường hợp BIDV phát hiện hồ sơ thí sinh khai báo không trung thực, chính xác…
Hà Nội
 • Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, trong đó tối thiểu 1 năm kinh nghiệm trực tiếp làm nghiệp vụ về (i) thị trường trái phiếu hoặc …
Hà Nội
 • Thí sinh hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chính xác và trung thực của hồ sơ.
 • Trụ sở chính của BIDV tại Hà Nội hoặc TP.HCM (Chi tiết tại file điều kiện, tiêu…
Hà Nội
 • Đợt tuyển dụng cán bộ tập trung Trụ sở chính năm 2015.
 • Thí sinh hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chính xác và trung thực của hồ sơ.
 • THỜI GIAN NHẬN HỒ SƠ:
Hà Nội
 • Đợt tuyển dụng cán bộ tập trung Trụ sở chính năm 2015.
 • Thí sinh hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chính xác và trung thực của hồ sơ.
 • THỜI GIAN NHẬN HỒ SƠ:
Hà Nội
 • Thí sinh hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chính xác và trung thực của hồ sơ.
 • Trụ sở chính của BIDV tại Hà Nội hoặc TP.HCM (Chi tiết tại file điều kiện, tiêu…