Create your CV - It only takes a few seconds

Gsk jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 3 jobs

Market Access Manager/ Quản Lý Phát Triển Thị Trường Thu Vực...

ZUELLIG PHARMA VIỆT NAM
Ðà Nẵng
10.000.000 - VNĐ12.000.000 VNĐ một năm
  • Đóng vài trò là đại diện chính của các sản phẩm GSK trong quá trình lưu hành tại bệnh viện.
  • Đảm nhận trách nhiệm để đảm bảo danh mục các sản phẩm của GSK bằng…

SALES SUPERVISOR OTC MIỀN NAM VÀ MIỀN BẮC

CÔNG TY CỔ PHẦN UNIT SHARE QUỐC TẾ
Việt Nam
Easily apply
  • DKSH, ZUELLIG, GSK, SANOFI,…hoặc có kinh nghiệm làm việc tại các công ty tiêu dùng hàng đầu như:
  • "Hỗ trợ nhân viên không ngừng phát triển sự nghiệp giữ vai trò…

SALE MANAGER OTC MIỀN NAM VÀ MIỀN BẮC (Cơ hội trở thành Cổ đ...

CÔNG TY CỔ PHẦN UNIT SHARE QUỐC TẾ
Việt Nam
Easily apply
  • DKSH, ZUELLIG, GSK, SANOFI,…hoặc có kinh nghiệm làm việc tại các công ty tiêu dùng hàng đầu như:
  • "Hỗ trợ nhân viên không ngừng phát triển sự nghiệp giữ vai trò…
» Create your CV - It only takes a few seconds