Greenfeed jobs

Sort by: relevance - date
Page 3 of 32 jobs
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Xây dựng, quản lý và điều phối chính sách kinh doanh cho kênh bán hàng được giao.
 • Theo dõi giám sát việc thực hiện chiến lược giá cho các khách hàng thuộc kênh…
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BẢO VỆ YUKI SEPRE 24
Hà Nội
7.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • Khu công nghiệp Đồng Văn, Duy tiên, Hà Nam, Greenfeed Hà Nam:
 • Hà Nội, Bình Dương, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hồ Chí Minh Mức lương:
 • 7 - 10 Triệu Kinh nghiệm:
Hà Nội
 • Chăm sóc khách hàng và quản lý công nợ khách hàng đã có.
 • Thường xuyên đi thị trường thiết lập mối quan hệ với hệ thống nhà hàng, cửa hàng tiện lợi để mở rộng…
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BẢO VỆ YUKI SEPRE 24
Hà Nội
7.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • KCN Phố Nối A, Huyện Văn , Ecopark Xuân Quan, Văn Giang, Honda Hà Nam, Greenfeed Hà Nam.
 • Hà Nội, Bắc Cạn, Điện Biên, Hà Giang, Hải Dương Mức lương:
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BẢO VỆ YUKI SEPRE 24
Hà Nội
7.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • KCN Phố Nối A, Huyện Văn , Ecopark Xuân Quan, Văn Giang, Honda Hà Nam, Greenfeed Hà Nam.
 • Hà Nội, Cao Bằng, Điện Biên, Hà Giang, Bắc Ninh Mức lương:
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BẢO VỆ YUKI SEPRE 24
Hà Nội
7.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • KCN Phố Nối A, Huyện Văn , Ecopark Xuân Quan, Văn Giang, Honda Hà Nam, Greenfeed Hà Nam.
 • Hà Nội, Ninh Bình, Vĩnh Phúc, Lạng Sơn, Bắc Ninh Mức lương:
GreenFeed Việt Nam
Bình Dương
 • Thực hiện đúng các quy trình, quy định cho hoạt động bán hàng đã được các cấp điều hành phê duyệt, thông qua sự hướng dẫn của Trưởng - phó phòng/ Giám sát kế…
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BẢO VỆ YUKI SEPRE 24
Hà Nội
7.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • KCN Phố Nối A, Huyện Văn , Ecopark Xuân Quan, Văn Giang, Honda Hà Nam, Greenfeed Hà Nam.
 • Hà Nội, Nam Định, Điện Biên, Lạng Sơn, Yên Bái Mức lương:
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BẢO VỆ YUKI SEPRE 24
Hà Nội
7.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • KCN Phố Nối A, Huyện Văn , Ecopark Xuân Quan, Văn Giang, Honda Hà Nam, Greenfeed Hà Nam.
 • Hà Nội, Hà Nam, Hà Tĩnh, Lai Châu, Phú Thọ Mức lương:
Hà Nội
 • Đảm bảo mục tiêu kinh doanh của khu vực Hà Nội:
 • Đảm bảo Nhà Phân Phối thực hiện đúng các điều khoản của hợp đồng đã ký kết cũng như các thông báo, chính sách…