Greenfeed jobs

Sort by: relevance - date
Page 2 of 32 jobs
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Đạt mục tiêu về doanh số:
 • Phối hợp các phòng ban (NPD team) để theo dõi & thực hiện dự án phát triển sản phẩm mới/ bao bì mới đúng thời hạn.
Bình Thuận
 • Thực hiện đúng các quy trình, quy định cho hoạt động bán hàng đã được các cấp điều hành phê duyệt, thông qua dưới sự hướng dấn của Trưởng - phó phòng / Giám sát…
Đắk Nông
 • Chịu trách nhiệm sản xuất phân và dịch trùn.
 • Chịu trách nhiệm sx các công thức phân bón khác nhau.
 • Hỗ trợ nghiên cứu cải tiến sản phẩm phân và dịch trùn.
Bình Thuận
 • Thực hiện công việc nuôi dưỡng đàn heo :
 • Tắm rửa, vệ sinh , cho ăn.
 • Cùng với kỹ thuật trưởng tham gia vào công tác Thú y, An toàn sinh học cho đàn heo.
Bà Rịa - Vũng Tàu
 • Thực hiện đúng các quy trình, quy định cho hoạt động bán hàng đã được các cấp điều hành phê duyệt, thông qua dưới sự hướng dấn của Trưởng - phó phòng / Giám sát…
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Thực hiện công tác tuyển dụng nhân sự theo yêu cầu;
 • Xây dựng và lập kế hoạch tuyển dụng nhân sự;
 • Xây dựng hệ thống tài liệu và công cụ hỗ trợ cho công tác tuyển…
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Phối hợp các phòng ban (NPD team) để theo dõi & thực hiện dự án phát triển sản phẩm mới/ bao bì mới đúng thời hạn.
 • Am hiểu marketing trong lĩnh vực FMCG:
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Kiểm soát và quản lý dự án phát triển sản phẩm mới/ bao bì mới đúng thời hạn.
 • Định hướng chiến lược & USP của sản phẩm, đảm bảo truyền tải chính xác đến các bộ…
GreenFeed Việt Nam
Hà Nội
 • + Thực hiện việc tính lương, tính thưởng hàng tháng.
 • + Báo cáo tăng giảm BHXH và thực hiện các chế độ BHXH.
 • + Quản lý hồ sơ nhân viên.
 • + Nữ, Sức khỏe tốt.
GreenFeed Việt Nam
Bình Dương
 • Thực hiện đúng các quy trình, quy định cho hoạt động bán hàng đã được các cấp điều hành phê duyệt, thông qua sự hướng dẫn của Trưởng - phó phòng/ Giám sát kế…