Create your CV - It only takes a few seconds

Greenfeed jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 6 jobs

Recruitment & Training Executive new

Thành phố Hồ Chí Minh
  • Handling recruitment process to hire the best suitable talent employees.
  • Creating a pool of candidates through recruiting activities, social networking,…

R&D Mảng Bao Bì new

Thành phố Hồ Chí Minh
  • Tiếp nhận và thực hiện các mục tiêu, nội dung công việc được giao.
  • Tiến hành các thử nghiệm liên quan đến nghiên cứu và phát triển sản phẩm.

Assistant Communications Manager new

Thành phố Hồ Chí Minh
  • Work to deliver the communications plans across on and offline channels for internal and external communications.

Deputy Finance Manager new

Thành phố Hồ Chí Minh
  • Support and cooperate with Chief accountant to manage day to day accounting - To enable smooth running of all financial aspects of the company and implement…

Giám Sát/ Nhân Viên Áp Tải Heo Giống

Thành phố Hồ Chí Minh
  • Phối hợp với các bộ phận (nhân viên điều phối, Trưởng trại) để nhận heo đủ tiêu chuẩn tại trại và chuẩn bị các thủ tục cần thiết với các cơ quan chức năng (kiểm…

Kế Toán Thanh Toán & Công Nợ

  • Theo dõi hợp đồng theo nhà cung cấp, phương thức thanh toán, số lần giao hàng, tên hàng hóa...
  • Kiểm tra chứng từ về các chỉ tiêu:
  • Ưu tiên người có kinh nghiệm.
» Create your CV - It only takes a few seconds

Get new jobs for this search by email