Create your CV - It only takes a few seconds

Greenfeed jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 10 jobs
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Work to deliver the communications plans across on and offline channels for internal and external communications.
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Quản lý vận hành chuỗi Cửa hàng:
 • Xây dựng và hướng dẫn về quy trình và chính sách Công ty cho quản lý cửa hàng & nhân viên cửa hàng.
 • Tối ưu hóa chi phí.
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Plan and execute multi-platform digital marketing campaigns and media maximization across touchpoints.
 • Own the use of our marketing technology platforms.
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Theo dõi, điều phối xe văn phòng đưa đón nhân viên, khách.
 • Quản lý xe, theo dõi bảo dưỡng, sữa chữa xe định kỳ.
 • Quản lý đội xe, chấm công, công tác phí.
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Thực hiện đúng các quy trình, quy định cho hoạt động bán hàng đã được các cấp điều hành phê duyệt, thông qua dưới sự hướng dấn của Trưởng - phó phòng / Giám sát…
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Soạn thảo, kiểm tra, rà soát các hồ sơ, tài liệu, văn bản, hợp đồng trong lĩnh vực được phân công;
 • Tư vấn, soạn thảo và hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục pháp lý dự…
GREENFEED VIỆT NAM
Thành phố Hồ Chí Minh
7.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • Báo cáo số dư tiền hàng ngày.
 • Báo cáo số dư công nợ phải trả/trả trước.
 • Báo cáo số dư tạm ứng/hoàn ứng.
 • Kiểm tra bộ chứng từ thanh toán theo qui trình/thẩm…
GREENFEED VIỆT NAM
Thành phố Hồ Chí Minh
7.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • Thực hiện đúng các quy trình, quy định cho hoạt động giao hàng thu COD, POD.
 • Phối hợp các phòng ban chức năng liên quan, đảm bảo cho việc thu hồi chứng từ COD &…
GREENFEED VIỆT NAM
Thành phố Hồ Chí Minh
7.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • Kiểm tra việc đối chiếu hàng ngày toàn bộ các chứng từ liên quan đến nhập/xuất kho thành phẩm, bao bì, nguyên liệu, CCDC….giữa hệ thống kế toán & báo cáo…
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Cập nhật forecast hàng cần bán 6 tháng từ BP sản xuất để nhận đơn hàng.
 • Nhận đơn hàng và phản hồi đến BPKD trong vòng 24h.
 • Nhập Hợp đồng vào hệ thống Solomon.
People also searched:
chăn nuôi thú ythú y
» Create your CV - It only takes a few seconds