Greenfeed jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 14 jobs
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Within the Brand & Communications function at GreenFeed you will:
 • As a Communications Manager at GreenFeed, you will have full responsibility for your brand…
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Làm việc theo bố trí của thủ kho.
 • Nhập/xuất kho theo qui định về thời gian, về an toàn.
 • Nhập/xuất đơn hàng theo qui trình.
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Cập nhật dữ liệu phát sinh nhập/xuất vào Solomon.
 • Xuất hóa đơn, chuẩn bị chứng từ giao hàng.
 • In phiếu nhập kho/xuất kho.
 • Trực kho nhập xuất hàng giờ hành chính.
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Kiểm tra số lượng, chủng loại hàng hóa theo đơn hàng do nhân viên kho bàn giao, kí nhận bàn giao.
 • Yêu cầu KH kiểm tra và xác nhận đã nhận đủ.
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Thực hiện đúng các quy trình, quy định cho hoạt động bán hàng đã được các cấp điều hành phê duyệt, thông qua dưới sự hướng dẫn của Trưởng - phó phòng / Giám sát…
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Phối hợp các bộ phận khác để thực hiện việc thu mua, nhận phiếu yêu cầu mua hàng từ các bộ phận có liên quan trong Công ty theo ngân sách hàng năm.
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Xử lý đơn đặt hàng (bán lẻ, bán sỉ..).
 • Tổng hợp và báo cáo về số lượng bán hàng hàng ngày, hàng tuần và hàng tháng.
 • Am hiểu thị trường ngành Food.
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Phối hợp các phòng ban (NPD team) để theo dõi & thực hiện dự án phát triển sản phẩm mới/ bao bì mới đúng thời hạn.
 • Am hiểu marketing trong lĩnh vực FMCG:
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Thực hiện công tác tuyển dụng nhân sự theo yêu cầu;
 • Xây dựng và lập kế hoạch tuyển dụng nhân sự của công ty;
 • Đề xuất các kênh tuyển dụng hiệu quả;
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Kiểm soát và quản lý dự án phát triển sản phẩm mới/ bao bì mới đúng thời hạn.
 • Định hướng chiến lược & USP của sản phẩm, đảm bảo truyền tải chính xác đến các bộ…