Greenfeed jobs

Filter results by:
Sort by: relevance - date
You refined by: Thành phố Hồ Chí Minh (undo) GreenFeed (undo) undo all
Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 6 jobs
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Chăm sóc hỗ trợ khách hàng, bán hàng theo đúng khu vực phụ trách, đúng chính sách và chương trình khuyến mãi của công ty.
 • Các yêu cầu khác từ công ty.
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Tiếp nhận và thực hiện các mục tiêu, nội dung công việc được giao.
 • Tiến hành các thử nghiệm liên quan đến nghiên cứu và phát triển sản phẩm.
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Quản lý nhân viên bán hàng:
 • Sắp xếp lịch làm việc cho nhân viên bán hàng.
 • Kiểm tra, đánh giá thái độ và năng lực làm việc của nhân viên.
 • Nữ/ Nam từ 22-30 tuổi.
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Cập nhật forecast hàng cần bán 6 tháng từ BP sản xuất để nhận đơn hàng.
 • Nhận đơn hàng và phản hồi đến BPKD trong vòng 24h.
 • Nhập Hợp đồng vào hệ thống Solomon.
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Quản lý vận hành chuỗi Cửa hàng:
 • Xây dựng và hướng dẫn về quy trình và chính sách Công ty cho quản lý cửa hàng & nhân viên cửa hàng.
 • Tối ưu hóa chi phí.
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Thực hiện đúng các quy trình, quy định cho hoạt động bán hàng đã được các cấp điều hành phê duyệt, thông qua dưới sự hướng dấn của Trưởng - phó phòng / Giám sát…
» Create your CV - It only takes a few seconds