Greenfeed jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 21 jobs
Đồng Nai
 • Báo cáo, tổng hợp số liệu xuất nhập hàng.
 • Kiểm tra thực tế về số lượng nhập/xuất so với số lượng ghi trên phiếu giao hàng chính xác và đầy đủ.
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Thực hiện đúng các quy trình, quy định cho hoạt động bán hàng đã được các cấp điều hành phê duyệt, thông qua dưới sự hướng dẫn của Trưởng - phó phòng / Giám sát…
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Within the Brand & Communications function at GreenFeed you will:
 • As a Communications Manager at GreenFeed, you will have full responsibility for your brand…
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Cập nhật dữ liệu phát sinh nhập/xuất vào Solomon.
 • Xuất hóa đơn, chuẩn bị chứng từ giao hàng.
 • In phiếu nhập kho/xuất kho.
 • Trực kho nhập xuất hàng giờ hành chính.
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Làm việc theo bố trí của thủ kho.
 • Nhập/xuất kho theo qui định về thời gian, về an toàn.
 • Nhập/xuất đơn hàng theo qui trình.
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Kiểm tra số lượng, chủng loại hàng hóa theo đơn hàng do nhân viên kho bàn giao, kí nhận bàn giao.
 • Yêu cầu KH kiểm tra và xác nhận đã nhận đủ.
Bình Thuận
 • Chịu trách nhiệm thực hiện công tác sửa chửa, bảo trì và xử lý ngay lập tức các sự cố liên quan đến điện, nước của trại.
 • Thực hiện qui trình an toàn sinh học.
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Phối hợp các bộ phận khác để thực hiện việc thu mua, nhận phiếu yêu cầu mua hàng từ các bộ phận có liên quan trong Công ty theo ngân sách hàng năm.
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Xử lý đơn đặt hàng (bán lẻ, bán sỉ..).
 • Tổng hợp và báo cáo về số lượng bán hàng hàng ngày, hàng tuần và hàng tháng.
 • Am hiểu thị trường ngành Food.
Đồng Nai
 • Kiểm tra, giám sát chất lượng sản phẩm tại tất cả các công đoạn trên dây chuyền giết mổ và pha lóc thịt heo.
 • Lập biên bản sản phẩm không phù hợp trong quá trình…