Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 1,600 jobs
 • Giao dịch viên teller tư vấn Tài chính - ngân hàng Giao Dịch Viên - Hà Nội - TA dịch vụ khách hàng Giao Dịch Viên - CN Thái Bình Giao Dịch Viên - CN Thái Bình -…
 • Kiểm tra chứng từ của các giao dịch gồm giao dịch tiền gửi, giao dịch tất toán sổ tiết kiệm, hồ sơ sổ tiết kiệm đang lưu hành.
 • Kiểm tra thực tế khách hàng.
株式会社Oneterrace
Thành phố Hồ Chí Minh
43.000.000 VNĐ một tháng
Easily apply
 • Trong những năm gần đây, chúng tôi đã tập trung phát triển các sản phẩm độc đáo với chủ đề giảm thiểu nhân công, tiết kiệm không gian, nâng cao hiệu suất và…
MTalent
Hà Nội
 • Tài chính, ngân hàng, công nghệ.
 • Chủ động đề xuất, sáng kiến cải tiến quy trình, chính sách, phương pháp kiểm toán nhằm nâng cao chất lượng kiểm toán và tiết…
 • Đảm bảo nguồn nhân lực đầu vào về số lượng, chất lượng và tiến độ cho các Bộ phận trong hệ thống vận hành, gồm các vị trí cốt lõi là:
 • Xử lý quan hệ lao động;
 • Chịu mọi trách nhiệm về quản lý đội ngũ giao hàng, tiền giao hàng, đảm bảo hàng hóa đến đúng nơi, đúng lúc, đúng yêu cầu của Khách hàng.
 • V Thời gian làm việc:
 • Chịu mọi trách nhiệm về quản lý đội ngũ giao hàng, tiền giao hàng, đảm bảo hàng hóa đến đúng nơi, đúng lúc, đúng yêu cầu của Khách hàng.
 • V Thời gian làm việc:
 • Chịu mọi trách nhiệm về quản lý đội ngũ giao hàng, tiền giao hàng, đảm bảo hàng hóa đến đúng nơi, đúng lúc, đúng yêu cầu của Khách hàng.
 • V Thời gian làm việc:
Sản Xuất Thương Mại Và Dịch Vụ Kim HÙng
Hà Nội
 • Lái xe và giao hàng.
 • Vừa lái xe vừa giao hàng.
 • Giao hàng tại các tuyến huyện trên địa bàn TP Huế và Quảng Trị.
 • Trao đổi cụ thể khi phòng vấn.
 • Chịu trách nhiệm về quản lý đội ngũ giao hàng, tiền giao hàng, đảm bảo hàng hóa đến đúng nơi, đúng lúc, đúng yêu cầu của Khách hàng.
 • Vị trí Điều phối hàng hóa: