Create your CV - It only takes a few seconds

Giao Hàng Tiết Kiệm jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 2 jobs

Nhân Viên Mua Hàng

Essa Hi-tech
Hà Nam
  • Tìm giải pháp để tiết kiệm các chi phí và thời gian trong quá trình mua hàng.
  • Kinh nghiệm/Kỹ năng chi tiết.
  • Chi tiết công việc sẽ trao đổi trong buổi phỏng vấn.

Vận hành Scada kiêm Trưởng Ca Sản Xuất

ADM Animal Nutrition Vietnam
Hà Nam
  • Thực hiện tiết kiệm năng lượng trong hoạt động sản xuất.
  • Kinh nghiệm/Kỹ năng chi tiết.
  • Phối hợp với BP kho trong việc kiểm kê hàng tháng.
  • 1 Kế hoạch sản xuất:
» Create your CV - It only takes a few seconds