Create your CV - It only takes a few seconds

Giao Hàng Tiết Kiệm jobs

Sort by: relevance - date
Page 2 of 14 jobs
Ngân Hàng Á Châu ACB
Hà Nội
  • Kỹ năng bán hàng, giao tiếp và phục vụ khách hàng.
  • Thực hiện mở tài khoản thanh toán, tài khoản Tiền gửi tiết kiệm, tài khoản khác cho Khách hàng;
Ngân Hàng Á Châu ACB
Hải Phòng
  • Kỹ năng bán hàng, giao tiếp và phục vụ khách hàng.
  • Thực hiện mở tài khoản thanh toán, tài khoản Tiền gửi tiết kiệm, tài khoản khác cho Khách hàng.
Ngân Hàng Á Châu ACB
Thành phố Hồ Chí Minh
  • Chủ động tìm kiếm, phát triển khách hàng mới, tư vấn và hướng dẫn khách hàng sử dụng sản phẩm dịch vụ để hoàn thành chỉ tiêu kinh doanh được giao (cho vay thế…
Ngân Hàng Á Châu ACB
Thành phố Hồ Chí Minh
  • Kỹ năng giao tiếp, ứng xử với khách hàng.
  • Tiếp nhận, thực hiện công việc để mở tài khoản tiền gửi của khách hàng doanh nghiệp (TGTT, tiết kiệm, tiền gửi khác).

We have removed 0 job posting very similar to those already shown. To see the additional result, you may repeat your search with the omitted job posting included.

» Create your CV - It only takes a few seconds