Create your CV - It only takes a few seconds

Giao Hàng Bằng Xe Máy jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 2 jobs

nhân viên Kho

  • Bàn giao cho khách hàng và thu tiền của khách hàng (nếu có).
  • Vận chuyển các sản phẩm điện máy và điều hòa từ siêu thị đến địa chỉ của khách hàng.

nhân viên kho vận chi nhánh Nguyên Khê, Đông Anh

  • Bàn giao cho khách hàng và thu tiền của khách hàng (nếu có).
  • Vận chuyển các sản phẩm điện máy và điều hòa từ siêu thị đến địa chỉ của khách hàng.
» Create your CV - It only takes a few seconds