Giao Dịch Viên jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 242 jobs
Thành phố Hồ Chí Minh
15.000.000 - VNĐ20.000.000 VNĐ một năm
 • Kỹ năng giao tiếp và tin học văn phòng căn bản.
 • Giấy chứng nhận tốt nghiệp (Bản gốc với ứng viên mới tốt nghiệp trong vòng 06 tháng).
 • Nam, nữ tuổi đời từ 18-35.
Thành phố Hồ Chí Minh
15.000.000 - VNĐ20.000.000 VNĐ một năm
 • Kỹ năng giao tiếp và tin học văn phòng căn bản.
 • Đại học và sinh viên đang theo học các trường (tất cả các ngành nghề).
 • Nam, nữ tuổi đời từ 18 - 35.
10.000.000 - VNĐ12.000.000 VNĐ một tháng
 • Kỹ năng giao tiếp và tin học văn phòng căn bản.
 • Khảo sát chất lượng dịch vụ của nhà mạng do khách hàng đánh giá.
 • Danh sách KH có sẵn không phải tìm kiếm.
10.000.000 - VNĐ12.000.000 VNĐ một tháng
 • Kỹ năng giao tiếp và tin học văn phòng căn bản.
 • Khảo sát chất lượng dịch vụ của nhà mạng do khách hàng đánh giá.
 • Danh sách KH có sẵn không phải tìm kiếm.
Thành phố Hồ Chí Minh
15.000.000 - VNĐ20.000.000 VNĐ một tháng
 • Kỹ năng giao tiếp và tin học văn phòng căn bản.
 • Bản sao công chứng bằng tốt nghiệp – ( Nộp bảng điểm hoặc giấy xác nhận đang là sinh viên với đối tượng chưa có…
Thành phố Hồ Chí Minh
15.000.000 - VNĐ20.000.000 VNĐ một tháng
 • Kỹ năng giao tiếp và tin học văn phòng căn bản.
 • Giấy chứng nhận tốt nghiệp (Bản gốc với ứng viên mới tốt nghiệp trong vòng 06 tháng).
 • Nam, nữ tuổi đời từ 18-35.
Thành phố Hồ Chí Minh
15.000.000 - VNĐ20.000.000 VNĐ một năm
 • Trưởng nhóm, trưởng ca, giám sát, giảng viên đào tạo….
 • Giao tiếp tốt, không nói ngọng, không nói nặng giọng địa phương.
 • Lộ trình thăng tiến rõ ràng:
Thành phố Hồ Chí Minh
15.000.000 - VNĐ20.000.000 VNĐ một năm
 • Kỹ năng giao tiếp và tin học văn phòng căn bản.
 • Đại học và sinh viên đang theo học các trường (tất cả các ngành nghề).
 • Nam, nữ tuổi đời từ 18 - 30 .
Thành phố Hồ Chí Minh
15.000.000 - VNĐ20.000.000 VNĐ một tháng
 • Kỹ năng giao tiếp và tin học văn phòng căn bản.
 • Bằng tốt nghiệp (Bản sao hoặc Photo công chứng đối với ứng viên đã tốt nghiêp trong vòng 06 tháng).
10.000.000 - VNĐ12.000.000 VNĐ một năm
 • Kỹ năng giao tiếp và tin học văn phòng căn bản.
 • Khảo sát chất lượng dịch vụ của nhà mạng do khách hàng đánh giá.
 • Danh sách KH có sẵn không phải tìm kiếm.