Giao Dịch Viên jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 135 jobs
Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Tiếng Anh giao tiếp, đọc hiểu.
 • Lập ra mục tiêu, hướng dẫn và chỉ đạo nhân viên hoàn thành mục tiêu đề ra.
 • Quản lý điều hành tất cả hoạt động sản xuất của nhà…
Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
35.000.000 - VNĐ40.000.000 VNĐ một tháng
 • Kĩ năng thiết lập cơ cấu, đào tạo nhân viên, xây dựng chiến lược dịch vụ khách hàng;
 • Doanh số, các chỉ tiêu, chất lượng dịch vụ Bán hàng/ Dịch Vụ Logistics/…
Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
30.000.000 - VNĐ60.000.000 VNĐ một năm
 • Có tư duy chiến lược, kỹ năng đàm phán, thuyết trình, giao tiếp khách hàng.
 • Thiết lập mục tiêu doanh số, đánh giá năng lực, KPI nhân viên hệ thống Cửa hàng.
Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
40.000.000 - VNĐ60.000.000 VNĐ một năm
 • Quản lý chất lượng dịch vụ:
 • Thực hiện các công việc khác do Cấp trên giao.
 • Đóng vai trò là nhịp cầu nối giữa BGĐ và nhân viên khối Operations.
Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
15.000.000 - VNĐ20.000.000 VNĐ một tháng
 • Đảm bảo khách hàng hài lòng và tin tưởng vào dịch vụ tổ chức sự kiện của công ty.
 • Chịu trách nhiệm quản lý, điều hành mọi hoạt động và toàn bộ nhân viên bộ phận…
Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Có kỹ năng giao tiếp tốt.
 • Thực hiện công tác đánh giá dịch vụ dành cho khách hàng theo đúng quy định của công ty.
 • Tạo độ phủ, trưng bày và số lượng bán ra.
Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
50.000.000 - VNĐ60.000.000 VNĐ một năm
 • (Trang thiết bị, điều kiện cơ sở vật chất đạt Tiêu chuẩn vận hành của siêu thị, nhân viên tuân thủ qui định đảm bảo chất lượng dịch vụ theo đúng tiêu chuẩn);
Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
25.000.000 - VNĐ35.000.000 VNĐ một tháng
 • Ứng viên Nam/ Nữ từ 25-35 tuổi.
 • Đưa thông tin công ty và sản phẩm tới khách hàng thông qua các trang web giao dịch thương mại, các trang web chuyên ngành, các…
Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Tiếng Anh giao tiếp tốt.
 • Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình tốt.
 • Ưu tiên ứng viên có bằng cấp nước ngoài.
 • Điều tiết tất cả các đối tác truyền thông bao gồm nội bộ…
Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Kỹ năng thuyết trình giao tiếp và đàm phán tốt.
 • Điều hành và quản lý các dự án khác được giao.
 • Volume/Value Growth, Market share, Profit, Forecast chính xác cho…