Create your CV - It only takes a few seconds

Giao Dịch Viên jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 397 jobs
Giáo Dục Đại Dương
Phú Yên +6 locations
8.000.000 VNĐ một tháng
 • Chăm sóc học viên, quản lý học viên bằng hệ thống phần mềm của Ocean Edu, nhận xét đánh giá học viên và tương tác với phụ huynh học viên.
 • Kỹ năng làm việc nhóm.
Giáo Dục Đại Dương
Đắk Lắk +6 locations
8.000.000 VNĐ một tháng
 • Kỹ năng giao tiếp thuyết phục.
 • Hỗ trợ học viên qua các kênh tương tác:
 • Lập kế hoạch tuyển sinh.
 • Chi tiết công việc sẽ trao đổi cụ thể hơn khi phỏng vấn.
Giáo Dục Đại Dương
Hà Nam +14 locations
8.000.000 VNĐ một tháng
 • Chăm sóc học viên, quản lý học viên bằng hệ thống phần mềm của Ocean Edu, nhận xét đánh giá học viên và tương tác với phụ huynh học viên.
 • Kỹ năng làm việc nhóm.
Giáo Dục Đại Dương
Quảng Ninh +17 locations
8.000.000 VNĐ một tháng
 • Kỹ năng giao tiếp thuyết phục.
 • Thực hiện gọi điện giới thiệu và tư vấn các sản phẩm của Công ty cho khách hàng theo Data được cung cấp.
 • Nữ/Nam tuổi từ 22 - 32.
Giáo Dục Đại Dương
Bắc Giang +16 locations
7.000.000 VNĐ một tháng
 • Kỹ năng giao tiếp thuyết phục.
 • Hỗ trợ học viên qua các kênh tương tác:
 • Ứng viên tự trang bị điện thoại cá nhân.
 • Tiếng Anh giao tiếp, Tin học văn phòng cơ bản.
Giáo Dục Đại Dương
Điện Biên +5 locations
8.000.000 VNĐ một tháng
 • Kỹ năng giao tiếp thuyết phục.
 • Ứng viên tự trang bị điện thoại cá nhân.
 • Thực hiện gọi điện giới thiệu và tư vấn các sản phẩm của Công ty cho khách hàng theo…
Giáo Dục Đại Dương
Phú Yên +5 locations
8.000.000 VNĐ một tháng
 • Chăm sóc học viên, quản lý học viên bằng hệ thống phần mềm của Ocean Edu, nhận xét đánh giá học viên và tương tác với phụ huynh học viên.
 • Kỹ năng làm việc nhóm.
Giáo Dục Đại Dương
Bắc Giang +14 locations
7.000.000 VNĐ một tháng
 • Kỹ năng giao tiếp thuyết phục.
 • Ứng viên tự trang bị điện thoại cá nhân.
 • Tiếng Anh giao tiếp, Tin học văn phòng cơ bản.
 • Kinh nghiệm/Kỹ năng chi tiết.
Giáo Dục Đại Dương
Hà Nam +20 locations
 • Biên phiên dịch / Thông dịch viên.
 • Ưu tiên ứng viên là giáo viên tiếng Anh.
 • Kỹ năng giao tiếp thuyết phục.
 • Quản lý lớp học và học viên.
 • Nữ tuổi từ 21 - 32.
Giáo Dục Đại Dương
Bắc Giang +14 locations
7.000.000 VNĐ một tháng
 • Chăm sóc học viên, quản lý học viên bằng hệ thống phần mềm của Ocean Edu, nhận xét đánh giá học viên và tương tác với phụ huynh học viên.
 • Nữ tuổi từ 22 - 32.