Giao Dịch Viên jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 113 jobs
6.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • Vui vẻ giao tiếp, trao đổi với khách hàng về mong đợi đối với các sản phẩm và dịch vụ đang tìm kiếm tại cửa hàng.
 • Chủ động đón tiếp khách hàng đến với của hàng.
6.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • Vui vẻ giao tiếp, trao đổi với khách hàng về mong đợi đối với các sản phẩm và dịch vụ đang tìm kiếm tại cửa hàng.
 • Chủ động đón tiếp khách hàng đến với của hàng.
Hà Nội
7.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • Quản lý và bàn giao ngân quỷ trong ca làm việc..
 • Tiếp nhận thông tin khách hàng, sản phẩm, dịch vụ bán ra từ tư vấn bán hàng.
 • Nữ, tuổi từ 20 – 28.
 • Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội.
 • Lấy thuốc giao cho Dược sĩ bán thuốc khi có yêu cầu.
 • Niềm nở chào đón khách hàng đến với nhà thuốc.
 • Không yêu cầu kinh nghiệm.
6.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • Vui vẻ giao tiếp, trao đổi với khách hàng về mong đợi đối với các sản phẩm và dịch vụ đang tìm kiếm tại cửa hàng.
 • Chủ động đón tiếp khách hàng đến với của hàng.
6.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • Quản lý và bàn giao ngân quỷ trong ca làm việc..
 • Tiếp nhận thông tin khách hàng, sản phẩm, dịch vụ bán ra từ tư vấn bán hàng.
 • Nữ, tuổi từ 18 – 27.
6.000.000 - VNĐ8.000.000 VNĐ một tháng
 • Long (Chuyên viên tuyển dụng).
 • NHÂN VIÊN TƯ VẤN BÁN HÀNG.
 • NHÂN VIÊN KẾ TOÁN/ THU NGÂN.
 • NHÂN VIÊN HỖ TRỢ KỸ THUẬT.
 • Hỗ trợ nhân viên bán hàng về kỹ thuật.
5.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • Quản lý và bàn giao ngân quỷ trong ca làm việc..
 • Tiếp nhận thông tin khách hàng, sản phẩm, dịch vụ bán ra từ tư vấn bán hàng.
 • Nữ, tuổi từ 20 – 25.
6.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • Quản lý và bàn giao ngân quỷ trong ca làm việc..
 • Tiếp nhận thông tin khách hàng, sản phẩm, dịch vụ bán ra từ tư vấn bán hàng.
 • Nữ tuổi từ 18 – 27.
5.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • Vui vẻ giao tiếp, trao đổi với khách hàng về mong đợi đối với các sản phẩm và dịch vụ đang tìm kiếm tại cửa hàng.
 • Chủ động đón tiếp khách hàng đến với của hàng.