Create your CV - It only takes a few seconds
Page 5 of 153 jobs
 • Làm việc tại các phòng giao dịch và chi nhánh của Ngân hàng Vietinbank tại Thành Phố Vinh.
 • Có kỹ năng giao tiếp và đàm phán tốt.
 • Thương Lượng Month Kinh nghiệm:
 • Làm việc tại các phòng giao dịch và chi nhánh của Ngân hàng Vietinbank tại Huyện Văn Lâm, Hưng Yên.
 • Có kỹ năng giao tiếp và đàm phán tốt.
 • Ngôn ngữ của hồ sơ:
 • Làm việc tại các phòng giao dịch và chi nhánh của Ngân hàng Vietinbank tại Huyện Mỹ Hào, Hưng Yên.
 • Có kỹ năng giao tiếp và đàm phán tốt.
 • Ngôn ngữ của hồ sơ:
 • Công nghệ hiện đại hỗ trợ tư vấn viên:
 • Có kỹ năng giao tiếp và đàm phán tốt.
 • Xây dựng, duy trì mối quan hệ và hỗ trợ nhân viên Ngân hàng.
 • Ngôn ngữ của hồ sơ:
 • Làm việc tại các phòng giao dịch và chi nhánh của Ngân hàng Vietinbank tại Kiên Lương - Kiên Giang.
 • Có kỹ năng giao tiếp và đàm phán tốt.
 • Ngôn ngữ của hồ sơ:
 • Website tìm việc làm 123job cập nhật tin Nhân Viên Dịch Vụ Khách Hàng Làm Việc Tại Sóc Sơn cách đây lúc 2019-12-28 11:20:01.
 • Hà Nội , Huyện Sóc Sơn Mức lương:
7.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • Có kỹ năng giao tiếp và đàm phán tốt.
 • Xây dựng, duy trì mối quan hệ và hỗ trợ nhân viên Ngân hàng trong các hoạt động kinh doanh.
 • Ngôn ngữ của hồ sơ:
11.000.000 VNĐ một tháng
 • Công nghệ hiện đại hỗ trợ tư vấn viên:
 • Kỹ năng giao tiếp và xây dựng mối quan hệ.
 • Xây dựng, duy trì mối quan hệ và hỗ trợ nhân viên Ngân hàng.
18.000.000 VNĐ một tháng
 • Thúc đẩy và huấn luyện đội ngũ nhân viên ngân hàng và Chuyên viên tư vấn bảo hiểm.
 • Có kỹ năng giao tiếp và đàm phán tốt.
 • Hơn 18,000,000Vnđ Month Kinh nghiệm:
 • Làm việc tại các phòng giao dịch và chi nhánh của Ngân hàng Vietinbank tại Lý Nhân, Hà Nam.
 • Có kỹ năng giao tiếp và đàm phán tốt.
 • Cạnh Tranh Month Kinh nghiệm: