Create your CV - It only takes a few seconds
Page 3 of 168 jobs
 • Làm việc tại các phòng giao dịch và chi nhánh của Ngân hàng Vietinbank tại quận Đồ Sơn, Hải Phòng.
 • Có kỹ năng giao tiếp và đàm phán tốt.
 • Ngôn ngữ của hồ sơ:
12.000.000 VNĐ một tháng
 • Phòng Giao dịch/ Chi nhánh của Ngân hàng Vietinbank tại Phú Quốc.
 • Ưu tiên ứng viên có ngoại hình.
 • Có kỹ năng giao tiếp và đàm phán tốt.
 • 0-1 Năm MÔ TẢ CÔNG VIỆC.
 • Làm việc tại các phòng giao dịch và chi nhánh của Ngân hàng Vietinbank tại TP Tuy Hòa, Phú Yên.
 • Có kỹ năng giao tiếp và đàm phán tốt.
 • 1-2 Năm MÔ TẢ CÔNG VIỆC.
10.000.000 VNĐ một năm
 • Công nghệ hiện đại hỗ trợ tư vấn viên:
 • Kỹ năng giao tiếp và xây dựng mối quan hệ.
 • Xây dựng, duy trì mối quan hệ và hỗ trợ nhân viên Ngân hàng.
 • Công nghệ hiện đại hỗ trợ tư vấn viên:
 • Kỹ năng giao tiếp và xây dựng mối quan hệ.
 • Xây dựng, duy trì mối quan hệ và hỗ trợ nhân viên Ngân hàng.
15.000.000 VNĐ một tháng
 • Thúc đẩy và huấn luyện đội ngũ nhân viên ngân hàng và Chuyên viên tư vấn bảo hiểm.
 • Có kỹ năng giao tiếp và đàm phán tốt.
 • Hậu Giang , Thi Xa Vi Thanh Mức lương:
10.000.000 VNĐ một năm
 • Công nghệ hiện đại hỗ trợ tư vấn viên:
 • Kỹ năng giao tiếp và xây dựng mối quan hệ.
 • Xây dựng, duy trì mối quan hệ và hỗ trợ nhân viên Ngân hàng.
10.000.000 VNĐ một năm
 • Công nghệ hiện đại hỗ trợ tư vấn viên:
 • Kỹ năng giao tiếp và xây dựng mối quan hệ.
 • Xây dựng, duy trì mối quan hệ và hỗ trợ nhân viên Ngân hàng.
 • Công nghệ hiện đại hỗ trợ tư vấn viên:
 • Có kỹ năng giao tiếp và đàm phán tốt.
 • Xây dựng, duy trì mối quan hệ và hỗ trợ nhân viên Ngân hàng.
 • Ngôn ngữ của hồ sơ:
 • Làm việc tại các phòng giao dịch và chi nhánh của Ngân hàng Vietinbank tại Hồng Bàng, Hải Phòng.
 • Có kỹ năng giao tiếp và đàm phán tốt.
 • Ngôn ngữ của hồ sơ: