Giấy jobs in Thành phố Hồ Chí Minh

Filter results by:
Sort by: relevance - date
You refined by: Trường Dân Lập Quốc Tế Việt Úc (undo)
Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 18 jobs
Trường Dân Lập Quốc Tế Việt Úc
Thành phố Hồ Chí Minh
Easily apply
 • Giấy khám sức khỏe (bản photo).
 • Phát triển hình ảnh thương hiệu:
 • Lập kế hoạch các hạng mục về hình ảnh cần chụp, thiết kế, video tháng/quý/năm.
Trường Dân Lập Quốc Tế Việt Úc
Thành phố Hồ Chí Minh
Easily apply
 • Giấy khám sức khỏe (bản photo).
 • Đảm bảo đáp ứng kịp thời yêu cầu liên quan đến việc mượn, đọc và trả sách với tinh thần, thái độ phục vụ ân cần, thân thiện.
Trường Dân Lập Quốc Tế Việt Úc
Thành phố Hồ Chí Minh
Easily apply
 • Giấy khám sức khỏe (bản photo).
 • Giáo dục và Giảng dạy theo chương trình Bộ giáo dục và kế hoạch dạy học của nhà trường.
 • Quan tâm, chăm sóc cho học sinh.
Trường Dân Lập Quốc Tế Việt Úc
Thành phố Hồ Chí Minh
Easily apply
 • Giấy khám sức khỏe (bản photo).
 • Xử lý kịp thời các tình huống liên quan tới sức khỏe của học sinh tại cơ sở theo đúng quy trình và chức năng chuyên môn của nhân…
Trường Dân Lập Quốc Tế Việt Úc
Thành phố Hồ Chí Minh
Easily apply
 • Giấy khám sức khỏe (bản photo).
 • Giới thiệu và tư vấn cho phụ huynh học sinh về lựa chọn môi trường học tập.
 • Thu nhận, lưu trữ, cập nhật hồ sơ học sinh.
Trường Dân Lập Quốc Tế Việt Úc
Thành phố Hồ Chí Minh
Easily apply
 • Giấy khám sức khỏe (bản photo).
 • Thực hiện công tác bảo dưỡng, bảo trì tại cơ sở nhà trường theo đúng yêu cầu và tiến độ thời gian cho phép.
Trường Dân Lập Quốc Tế Việt Úc
Thành phố Hồ Chí Minh
Easily apply
 • Giấy khám sức khỏe (bản photo).
 • Đảm bảo việc đưa đón học sinh đúng giờ và an toàn.
 • Đáp ứng việc đưa đón CBNV theo sự phân công.
 • Có bằng lái xe dấu D trở lên.
Trường Dân Lập Quốc Tế Việt Úc
Thành phố Hồ Chí Minh
Easily apply
 • Giấy khám sức khỏe (bản photo).
 • Kiểm tra chặt chẽ chứng từ thanh toán và chứng từ đính kèm, đảm bảo số liệu chính xác trước khi trình cấp trên phê duyệt thanh…
Trường Dân Lập Quốc Tế Việt Úc
Thành phố Hồ Chí Minh
Easily apply
 • Giấy khám sức khỏe (bản photo).
 • Đảm bảo công tác bảo vệ, giữ gìn, bảo quản tài sản, an ninh, trật tự tại nơi làm việc theo qui định.
 • Tốt nghiệp THPT trở lên.
Trường Dân Lập Quốc Tế Việt Úc
Thành phố Hồ Chí Minh
Easily apply
 • Giấy khám sức khỏe (bản photo).
 • Giáo dục, giảng dạy theo chương trình Bộ Giáo Dục và kế hoạch dạy học của nhà trường.
 • Tham gia các hoạt động nhà trường.