Giấy jobs in Thành phố Hồ Chí Minh

Filter results by:
Sort by: relevance - date
You refined by: Ky Nguyen Vang Consultants (undo)
Job Type
Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 16 jobs
Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
20.000.000 - VNĐ25.000.000 VNĐ một tháng
 • Chuẩn bị các giấy tờ, chứng từ XNK hàng hóa như hợp đồng mua bán, packing list...các thủ tục thanh toán, giao nhận hàng hóa.
 • Có 3 năm kinh nghiệm vị trí XNK.
Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Lưu trữ hồ sơ, công văn, tài liệu, giấy tờ theo chức năng và công việc đảm nhận.
 • Phụ trách quản lý hồ sơ pháp lý của Công ty với Chủ đầu tư.
Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
20.000.000 - VNĐ30.000.000 VNĐ một tháng
 • Lập kế hoạch tuyển dụng căn cứ theo tình hình thực tế và đề xuất của các phòng ban;
 • Trực tiếp tiến hành việc sang lọc Hồ sơ và phỏng vấn các ứng viên từ cấp…
Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Nắm rõ việc soạn thảo các loại công văn, giấy tờ gửi các cơ quan hành chính nhà nước.
 • Chịu trách nhiệm lên kế hoạch, dự toán, điều phối, tổ chức, báo cáo các sự…
Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
20.000.000 - VNĐ25.000.000 VNĐ một tháng
 • Chuẩn bị các giấy tờ, chứng từ XNK hàng hóa như hợp đồng mua bán, packing list...các thủ tục thanh toán, giao nhận hàng hóa.
 • Có 3 năm kinh nghiệm vị trí XNK.
Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
25.000.000 - VNĐ35.000.000 VNĐ một tháng
 • Quản lý và hệ thống tất cả những hình ảnh thương hiệu và những giấy phép liên quan đến hoạt động của nhãn hàng cũng như tất cả những chứng từ chứng nhận độc…
Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
 • + Thực hiện giải ngân, lưu trữ hồ sơ, giấy tờ, tài liệu của khoản cấp tín dụng.
 • Tìm kiếm, tiếp xúc khách hàng doanh nghiệp và bán sản phẩm:
Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
 • + Thực hiện giải ngân, lưu trữ hồ sơ, giấy tờ, tài liệu của khoản cấp tín dụng.
 • Tìm kiếm, tiếp xúc khách hàng doanh nghiệp và bán sản phẩm:
Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Tổ chức việc phối kết hợp với các bộ phận trong công ty xây dựng quy trình, biện pháp an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ,bảo vệ môi trường, quản lý…
Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Chịu trách nhiệm quản lý các giấy tờ, SOP liên quan đến hoạt động đóng gói, phù hợp theo những yêu cầu của GMP./Take responsible fr directly management…