Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 1,320 jobs
CÔNG TY CỔ PHẦN KINGSWAY VIỆT NAM
Hà Nội
5.000.000 VNĐ một tháng
 • Quản lý giáo viên, trợ giảng (giờ dạy, nội dung giảng dạy,...).
 • Quản lý các chương trình học của Trung tâm.
 • Tham gia lên ý tưởng cho các hoạt động của trung tâm…
Ocean Edu Việt Nam
Việt Trì
17.000.000 - VNĐ25.000.000 VNĐ một tháng
Easily applyResponsive employer
 • Ưu tiên ứng viên là giáo viên tiếng Anh hoặc quản lý trung tâm đào tạo anh ngữ.
 • Mr Dũng - Chuyên viên Tuyển dụng - 0943792448.
 • Thưởng hiệu quả kinh doanh.
Truyền Thông GAPIT
Hà Nội
Easily apply
 • Phòng 902, Tầng 9, D10 Giảng Võ, Phường Giảng Võ, TP.
 • Được mua bảo hiểm sức khỏe cao cấp cho bản thân.
 • [Vị trí ứng tuyển] - Tên ứng viên gửi tới email:
Ocean Edu Việt Nam
Hà Nội
17.000.000 - VNĐ25.000.000 VNĐ một tháng
Easily applyResponsive employer
 • Ưu tiên ứng viên là giáo viên tiếng Anh hoặc quản lý trung tâm đào tạo anh ngữ.
 • Mr Dũng - Chuyên viên Tuyển dụng - 0943792448.
 • Thưởng hiệu quả kinh doanh.
Truyền Thông GAPIT
Hà Nội
Easily apply
 • Phòng 902, Tầng 9, D10 Giảng Võ, Phường Giảng Võ, TP.
 • Được mua bảo hiểm sức khỏe cao cấp cho bản thân.
 • [Vị trí ứng tuyển] - Tên ứng viên gửi tới email:
Ocean Edu Việt Nam
Việt Trì
17.000.000 VNĐ một tháng
Easily applyResponsive employer
 • Ưu tiên ứng viên là giáo viên tiếng Anh hoặc quản lý trung tâm đào tạo anh ngữ.
 • Mr Dũng - Chuyên viên Tuyển dụng - 0943792448.
 • Thưởng hiệu quả kinh doanh.
Ocean Edu Việt Nam
Việt Trì
17.000.000 VNĐ một tháng
Easily applyResponsive employer
 • Ưu tiên ứng viên là giáo viên tiếng Anh hoặc quản lý trung tâm đào tạo anh ngữ.
 • Mr Dũng - Chuyên viên Tuyển dụng - 0943792448.
 • Thưởng hiệu quả kinh doanh.
Ocean Edu Việt Nam
Hà Nội
17.000.000 - VNĐ25.000.000 VNĐ một tháng
Easily applyResponsive employer
 • Ưu tiên ứng viên là giáo viên tiếng Anh hoặc quản lý trung tâm đào tạo anh ngữ.
 • Mr Dũng - Chuyên viên Tuyển dụng - 0943792448.
 • Thưởng hiệu quả kinh doanh.
Truyền Thông GAPIT
Hà Nội
Easily apply
 • Phòng 902, Tầng 9, D10 Giảng Võ, Phường Giảng Võ, TP.
 • Bằng cấp tối thiểu Đại học/ Cao đẳng.
 • Được mua bảo hiểm sức khỏe cao cấp cho bản thân.
Ocean Edu Việt Nam
Hà Nội
17.000.000 - VNĐ25.000.000 VNĐ một tháng
Easily applyResponsive employer
 • Ưu tiên ứng viên là giáo viên tiếng Anh hoặc quản lý trung tâm đào tạo anh ngữ.
 • Mr Dũng - Chuyên viên Tuyển dụng - 0943792448.
 • Thưởng hiệu quả kinh doanh.