Create your CV - It only takes a few seconds

Giảng Viên Trung Cấp jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 24 jobs

Trợ Giảng Tiếng Anh Fulltime

Giáo Dục Đại Dương
Nam Định
 • Ưu tiên ứng viên là giáo viên tiếng Anh.
 • Hỗ trợ cho giáo viên nước ngoài trong công tác giảng dạy.
 • Biên phiên dịch / Thông dịch viên.
 • Thỏa thuận theo năng lực.

Chủ Nhiệm Lớp Anh Ngữ

Giáo Dục Đại Dương
Nam Định
 • Trợ giảng và trợ giúp cho giáo viên nước ngoài trong công tác giảng dạy.
 • Ưu tiên ứng viên là giáo viên tiếng Anh.
 • Tổ chức khai giảng lớp học.

Chủ Nhiệm Lớp Anh Ngữ

Giáo Dục Đại Dương
Nam Định
 • Trợ giảng và trợ giúp cho giáo viên nước ngoài trong công tác giảng dạy.
 • Ưu tiên ứng viên là giáo viên tiếng Anh.
 • Tổ chức khai giảng lớp học.

Nhân Viên Tuyển Sinh

Giáo Dục Đại Dương
Nam Định
8.000.000 VNĐ một tháng
 • Hỗ trợ học viên qua các kênh tương tác:
 • Lập kế hoạch tuyển sinh.
 • Chi tiết công việc sẽ trao đổi cụ thể hơn khi phỏng vấn.
 • Kinh nghiệm/Kỹ năng chi tiết.

Nhân Viên Tuyển Sinh

Giáo Dục Đại Dương
Nam Định
8.000.000 VNĐ một tháng
 • Hỗ trợ học viên qua các kênh tương tác:
 • Lập kế hoạch tuyển sinh.
 • Chi tiết công việc sẽ trao đổi cụ thể hơn khi phỏng vấn.
 • Kinh nghiệm/Kỹ năng chi tiết.

Nhân Viên Tuyển Sinh

Giáo Dục Đại Dương
Nam Định
7.000.000 VNĐ một tháng
 • Hỗ trợ học viên qua các kênh tương tác:
 • Lập kế hoạch tuyển sinh.
 • Chi tiết công việc sẽ trao đổi cụ thể hơn khi phỏng vấn.
 • Kinh nghiệm/Kỹ năng chi tiết.

Trợ Giảng Tiếng Anh Fulltime

Giáo Dục Đại Dương
Nam Định
6.000.000 VNĐ một tháng
 • Trợ giảng và trợ giúp cho giáo viên nước ngoài trong công tác giảng dạy.
 • Ưu tiên ứng viên là giáo viên tiếng Anh.
 • Biên phiên dịch / Thông dịch viên.

Trợ Giảng Tiếng Anh Fulltime

Giáo Dục Đại Dương
Nam Định
 • Trợ giảng và trợ giúp cho giáo viên nước ngoài trong công tác giảng dạy.
 • Ưu tiên ứng viên là giáo viên tiếng Anh.
 • Biên phiên dịch / Thông dịch viên.

Quản Lý Lớp Học Tiếng Anh

Giáo Dục Đại Dương
Nam Định
 • Hỗ trợ giáo viên nước ngoài trong giảng dạy.
 • Ưu tiên ứng viên là giáo viên tiếng Anh.
 • Quản lý thời khóa biểu lên lớp, phân công giáo viên giảng dạy.

Quản Lý Lớp Học Tiếng Anh

Giáo Dục Đại Dương
Nam Định
 • Ưu tiên ứng viên là giáo viên tiếng Anh.
 • Quản lý thời khóa biểu lên lớp, phân công giáo viên giảng dạy.
 • Hỗ trợ giáo viên trên lớp.
 • Quản lý và chăm sóc học viên.