Create your CV - It only takes a few seconds

Giảng Viên Trung Cấp jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 23 jobs
Trung Cấp Bách Khoa Sài Gòn
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Giảng viên ngành Dược (7 Giảng viên);
 • Giảng viên Tiếng anh (10 giảng viên);
 • Giảng viên ngành công nghệ thông tin (10 giảng viên);
 • Thời gian nhận hồ sơ:
Trung Cấp Bách Khoa Sài Gòn
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Nhân Viên Marketing - Trường Trung Cấp Bách Khoa Sài Gòn SPC - 13/03/2019 13:08.
 • Tuyển giáo viên thỉnh giảng năm 2019 - 13/03/2019 14:12.
Trung Cấp Bách Khoa Sài Gòn
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Thông báo tuyển dụng giảng viên (21/10) - 21/10/2014 09:30.
 • Tuyển dụng giảng viên Luật và Kỹ thuật phục hình răng - 24/03/2016 06:33.
 • 2 Anh (3*4) chụp gần nhất.
Trung Cấp Bách Khoa Sài Gòn
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Trường Trung cấp Bách Khoa Sài Gòn.
 • Tuyển dụng giảng viên Luật và Kỹ thuật phục hình răng - 24/03/2016 06:33.
 • Trung thực, có trách nhiệm trong công việc.
Trung Cấp Bách Khoa Sài Gòn
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Trường Trung cấp Bách Khoa Sài Gòn.
 • Tốt nghiệp Trung cấp chuyên nghiệp trở lên.
 • Tuyển dụng giảng viên Luật và Kỹ thuật phục hình răng - 24/03/2016 06:33.
Trung Cấp Bách Khoa Sài Gòn
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Tuyển dụng giảng viên và kỹ thuật viên - 15/01/2018 13:43.
 • Phòng Hành chính - Nhân sự Trường Trung cấp Bách Khoa Sài Gòn.
 • Cử nhân, Bác sĩ, Dược sĩ.
Trung Cấp Bách Khoa Sài Gòn
Thành phố Hồ Chí Minh
Easily apply
 • Trường Trung cấp Bách Khoa Sài Gòn cần tuyển dụng nhân viên như sau:
 • Tuyển giáo viên thỉnh giảng năm 2019 - 13/03/2019 14:12.
 • Tốt nghiệp chuyên ngành liên quan.
Trung Cấp Bách Khoa Sài Gòn
Thành phố Hồ Chí Minh
Easily apply
 • Nhân Viên Marketing - Trường Trung Cấp Bách Khoa Sài Gòn SPC - 13/03/2019 13:08.
 • Do nhu cầu phát triển của trường, Trường Trung cấp Bách Khoa Sài Gòn đang có…
Trung Cấp Bách Khoa Sài Gòn
Thành phố Hồ Chí Minh
Easily apply
 • Nhân Viên Marketing - Trường Trung Cấp Bách Khoa Sài Gòn SPC - 13/03/2019 13:08.
 • Tuyển giáo viên thỉnh giảng năm 2019 - 13/03/2019 14:12.
Trung Cấp Bách Khoa Sài Gòn
Thành phố Hồ Chí Minh
Easily apply
 • Nhân Viên Marketing - Trường Trung Cấp Bách Khoa Sài Gòn SPC - 13/03/2019 13:08.
 • Tuyển giáo viên thỉnh giảng năm 2019 - 13/03/2019 14:12.
Overall, how relevant are these jobs?