Create your CV - It only takes a few seconds

Giảng Viên Trung Cấp jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 9 jobs
HỆ THỐNG ĐÀO TẠO QUỐC TẾ VIỆT MỸ ÚC
Thành phố Hồ Chí Minh
5.000.000 - VNĐ7.500.000 VNĐ một tháng
Easily apply
 • Tốt nghiệp TC sư phạm mầm non hệ trung cấp trở lên.
 • Yêu cầu kỹ năng - GIÁO VIÊN:
 • Các bằng cấp có liên quan.
 • Với định hướng giáo dục lấy trẻ làm trung tâm.
HỆ THỐNG ĐÀO TẠO QUỐC TẾ VIỆT MỸ ÚC
Thành phố Hồ Chí Minh
5.000.000 - VNĐ7.500.000 VNĐ một tháng
Easily apply
 • Tốt nghiệp TC sư phạm mầm non hệ trung cấp trở lên.
 • Yêu cầu kỹ năng - GIÁO VIÊN:
 • Các bằng cấp có liên quan.
 • Với định hướng giáo dục lấy trẻ làm trung tâm.
HỆ THỐNG ĐÀO TẠO QUỐC TẾ VIỆT MỸ ÚC
Thành phố Hồ Chí Minh
7.000.000 - VNĐ8.000.000 VNĐ một tháng
Easily apply
 • Các bằng cấp liên quan (nếu có).
 • Với định hướng giáo dục lấy trẻ làm trung tâm.
 • Ứng viên có nhu cầu liên hệ bộ phận tuyển dụng 0359313079 Ms Cúc hoặc.
HỆ THỐNG ĐÀO TẠO QUỐC TẾ VIỆT MỸ ÚC
Thành phố Hồ Chí Minh
5.000.000 - VNĐ7.500.000 VNĐ một tháng
Easily apply
 • Tốt nghiệp TC sư phạm mầm non hệ trung cấp trở lên.
 • Yêu cầu kỹ năng - GIÁO VIÊN:
 • Các bằng cấp có liên quan.
 • Với định hướng giáo dục lấy trẻ làm trung tâm.
HỆ THỐNG ĐÀO TẠO QUỐC TẾ VIỆT MỸ ÚC
Thành phố Hồ Chí Minh
7.000.000 - VNĐ8.000.000 VNĐ một tháng
Easily apply
 • Các bằng cấp liên quan (nếu có).
 • Với định hướng giáo dục lấy trẻ làm trung tâm.
 • Ứng viên có nhu cầu liên hệ bộ phận tuyển dụng 0359313079 Ms Cúc hoặc.
HỆ THỐNG ĐÀO TẠO QUỐC TẾ VIỆT MỸ ÚC
Thành phố Hồ Chí Minh
5.000.000 - VNĐ7.500.000 VNĐ một tháng
Easily apply
 • Tốt nghiệp TC sư phạm mầm non hệ trung cấp trở lên.
 • Yêu cầu kỹ năng - GIÁO VIÊN:
 • Các bằng cấp có liên quan.
 • Với định hướng giáo dục lấy trẻ làm trung tâm.
HỆ THỐNG ĐÀO TẠO QUỐC TẾ VIỆT MỸ ÚC
Thành phố Hồ Chí Minh
6.500.000 - VNĐ7.500.000 VNĐ một tháng
Easily applyUrgently hiring
 • Yêu cầu học vấn/ bằng cấp:
 • Các bằng cấp liên quan (nếu có).
 • Với định hướng giáo dục lấy trẻ làm trung tâm.
 • Thành lập từ 2001, sau gần 15 năm hình thành trường…
HỆ THỐNG ĐÀO TẠO QUỐC TẾ VIỆT MỸ ÚC
Thành phố Hồ Chí Minh
4.800.000 - VNĐ5.000.000 VNĐ một tháng
Easily apply
 • Các bằng cấp có liên quan.
 • Với định hướng giáo dục lấy trẻ làm trung tâm.
 • Nhân viên tạp vụ có nhiệm vụ giữ gìn vệ sinh trường học, văn phòng được sạch sẽ, đảm…
HỆ THỐNG ĐÀO TẠO QUỐC TẾ VIỆT MỸ ÚC
Thành phố Hồ Chí Minh
Easily apply
 • Đánh giá khả năng giảng dạy của giáo viên.
 • Các bẳng cấp liên quan (nếu có).
 • Với định hướng giáo dục lấy trẻ làm trung tâm.
 • 114 Tên Lửa, Bình Trị Đông, Bình Tân.

We have removed 0 job posting very similar to those already shown. To see the additional result, you may repeat your search with the omitted job posting included.

» Create your CV - It only takes a few seconds