Create your CV - It only takes a few seconds

Giảng Viên Trung Cấp jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 13 jobs

[Hạ Long] Giáo Viên Ngữ Pháp Tiếng Anh

Công ty Cổ phần Anh ngữ Apax
Quảng Ninh
 • Sẽ là giáo viên hỗ trợ ngữ pháp cho các em học sinh tại Trung tâm.
 • Hỗ trợ cho Giám đốc Trung tâm làm việc với các Trưởng bộ phận ở Trung tâm:

[Phúc Yên] Giáo Viên Ngữ Pháp Tiếng Anh

Công ty Cổ phần Anh ngữ Apax
Vĩnh Phúc
 • Sẽ là giáo viên hỗ trợ ngữ pháp cho các em học sinh tại Trung tâm.
 • Hỗ trợ cho Giám đốc Trung tâm làm việc với các Trưởng bộ phận ở Trung tâm:

[Vĩnh Phúc] Giám Đốc Trung Tâm/Branch Manager

CÔNG TY CỔ PHẦN ANH NGỮ APAX
Vĩnh Phúc
30.000.000 VNĐ một tháng
 • Môi trường làm việc hiện đại, trẻ trung, thường xuyên giao lưu với giáo viên nước ngoài.
 • Chịu trách nhiệm về Chất lượng giảng dạy.
 • Hơn 10 Năm MÔ TẢ CÔNG VIỆC.

[Phú Thọ] Giáo Viên Ngữ Pháp Tiếng Anh

Công ty Cổ phần Anh ngữ Apax
Phú Thọ
 • Sẽ là giáo viên hỗ trợ ngữ pháp cho các em học sinh tại Trung tâm.
 • Hỗ trợ cho Giám đốc Trung tâm làm việc với các Trưởng bộ phận ở Trung tâm:

[Hải Phòng] Giám Đốc Trung Tâm/Branch Manager

CÔNG TY CỔ PHẦN ANH NGỮ APAX
Hải Phòng
30.000.000 VNĐ một tháng
 • Môi trường làm việc hiện đại, trẻ trung, thường xuyên giao lưu với giáo viên nước ngoài.
 • Chịu trách nhiệm về Chất lượng giảng dạy.
 • Hơn 10 Năm MÔ TẢ CÔNG VIỆC.

[Hà Nội] Giáo Viên Ngữ Pháp Tiếng Anh

Công ty Cổ phần Anh ngữ Apax
Hà Nội
 • Sẽ là giáo viên hỗ trợ ngữ pháp cho các em học sinh tại Trung tâm.
 • Hỗ trợ cho Giám đốc Trung tâm làm việc với các Trưởng bộ phận ở Trung tâm:

[UÔNG BÍ - QUẢNG NINH] GIÁO VIÊN NGỮ PHÁP TIẾNG ANH

CÔNG TY CỔ PHẦN ANH NGỮ APAX
Quảng Ninh
8.000.000 VNĐ một tháng
 • Sẽ là giáo viên hỗ trợ ngữ pháp cho các em học sinh yếu tại Trung tâm.
 • Hỗ trợ cho Giám đốc Trung tâm làm việc với các Trưởng bộ phận ở Trung tâm:

[Việt Trì - Phú Thọ] Trợ Lý Chương Trình/Giáo Viên Bổ Trợ Ng...

CÔNG TY CỔ PHẦN ANH NGỮ APAX
Phú Thọ
8.000.000 VNĐ một tháng
 • Sẽ là giáo viên hỗ trợ ngữ pháp cho các em học sinh yếu tại Trung tâm.
 • Hỗ trợ cho Giám đốc Trung tâm làm việc với các Trưởng bộ phận ở Trung tâm:

[LÀO CAI] GIÁO VIÊN NGỮ PHÁP TIẾNG ANH

CÔNG TY CỔ PHẦN ANH NGỮ APAX
Lào Cai
8.000.000 VNĐ một tháng
 • Sẽ là giáo viên giảng dạy bổ trợ ngữ pháp cho các em học sinh yếu tại Trung tâm.
 • Hỗ trợ cho Giám đốc Trung tâm làm việc với các Trưởng bộ phận ở Trung tâm:

[Hà Nam] Giáo Viên Ngữ Pháp Tiếng Anh

Công ty Cổ phần Anh ngữ Apax
Hà Nam
 • Sẽ là giáo viên hỗ trợ ngữ pháp cho các em học sinh tại Trung tâm.
 • Hỗ trợ cho Giám đốc Trung tâm làm việc với các Trưởng bộ phận ở Trung tâm: