Create your CV - It only takes a few seconds

Giảng Viên Tiếng Anh jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 105 jobs

[OceanEdu_Mỹ Đình] Trợ Giảng Tiếng Anh Fulltime

6.000.000 VNĐ một tháng
 • Ưu tiên ứng viên là giáo viên tiếng Anh.
 • Tiếng Anh giao tiếp khá (bắt buộc).
 • Trợ giảng và trợ giúp cho giáo viên nước ngoài trong công tác giảng dạy.

[OceanEdu_Mỹ Đình] Chủ Nhiệm Lớp Anh Ngữ

 • Ưu tiên ứng viên là giáo viên tiếng Anh.
 • Tiếng Anh giao tiếp khá (bắt buộc).
 • Được làm việc trong môi trường tương tác với giáo viên nước ngoài để phát triển…

[OceanEdu_Mỹ Đình] Quản Lý Lớp Học Tiếng Anh

 • Ưu tiên ứng viên là giáo viên tiếng Anh.
 • Tiếng Anh giao tiếp khá (bắt buộc).
 • Quản lý thời khóa biểu lên lớp, phân công giáo viên giảng dạy.
 • Nữ tuổi từ 21 - 32.

[OCEAN EDU - Ba Vì, Hà Nội] Trợ Giảng Tiếng Anh Fulltime

 • Ưu tiên ứng viên là giáo viên tiếng Anh.
 • Giao tiếp Tiếng Anh khá (bắt buộc).
 • Trợ giảng và trợ giúp cho giáo viên nước ngoài trong công tác giảng dạy.

[OCEAN EDU - Ba Vì, Hà Nội] Chủ Nhiệm Lớp Anh Ngữ

6.000.000 VNĐ một tháng
 • Ưu tiên ứng viên là giáo viên tiếng Anh.
 • Trợ giảng giáo viên nước ngoài trong quá trình giảng dạy.
 • Giao tiếp Tiếng Anh khá (bắt buộc).
 • Thỏa thuận theo năng lực.

[OCEAN EDU - Ba Vì, Hà Nội] Quản Lý Lớp Học Tiếng Anh

 • Ưu tiên ứng viên là giáo viên tiếng Anh.
 • Giao tiếp Tiếng Anh khá (bắt buộc).
 • Quản lý thời khóa biểu lên lớp, phân công giáo viên giảng dạy.
 • Nữ tuổi từ 22 - 32.

[OCEAN EDU - Thủy Nguyên, Hải Phòng] Trợ Giảng Tiếng Anh Ful...

6.000.000 VNĐ một tháng
 • Ưu tiên ứng viên là giáo viên tiếng Anh.
 • Trợ giảng cho giáo viên nước ngoài.
 • Tin học, Tiếng Anh giao tiếp khá(bắt buộc).
 • Nữ tuổi từ 22 - 32.
 • Ngôn ngữ của hồ sơ:

[OceanEdu_Minh Khai] Trợ Giảng Tiếng Anh Fulltime

6.000.000 VNĐ một tháng
 • Ưu tiên ứng viên là giáo viên tiếng Anh.
 • Tiếng Anh giao tiếp khá (bắt buộc).
 • Website tìm việc làm 123job.vn cập nhật tin [OceanEdu_Minh Khai] Trợ Giảng Tiếng…

[OceanEdu_Minh Khai] Chủ Nhiệm Lớp Anh Ngữ

6.000.000 VNĐ một tháng
 • Ưu tiên ứng viên là giáo viên tiếng Anh.
 • Tiếng Anh giao tiếp khá (bắt buộc).
 • Được làm việc trong môi trường tương tác với giáo viên nước ngoài để phát triển…

[OceanEdu_Minh Khai] Quản Lý Lớp Học Tiếng Anh

 • Ưu tiên ứng viên là giáo viên tiếng Anh.
 • Tiếng Anh giao tiếp khá (bắt buộc).
 • Quản lý thời khóa biểu lên lớp, phân công giáo viên giảng dạy.
 • Nữ tuổi từ 22 - 32.

[OCEAN EDU - Thủy Nguyên, Hải Phòng] Chủ Nhiệm Lớp Anh Ngữ

 • Ưu tiên ứng viên là giáo viên tiếng Anh.
 • Tin học, Tiếng Anh giao tiếp khá(bắt buộc).
 • Trợ giảng và trợ giúp cho giáo viên nước ngoài trong công tác giảng dạy.

[OCEAN EDU - Thủy Nguyên, Hải Phòng] Quản Lý Lớp Học Tiếng A...

 • Ưu tiên ứng viên là giáo viên tiếng Anh.
 • Tin học, Tiếng Anh giao tiếp khá(bắt buộc).
 • Quản lý thời khóa biểu lên lớp, phân công giáo viên giảng dạy.

Chuyên Viên IT (Bộ Phận LMS) [Ocean Edu - Hà Nội]

9.000.000 VNĐ một tháng
 • Có khả năng giao tiếp tiếng anh là lợi thế.
 • Chấp nhận ứng viên mới ra trường (có kinh nghiệm là lợi thế).
 • Hỗ trợ phòng Đào tạo các công việc khác.

[OceanEdu_Trường Chinh] Trợ Giảng Tiếng Anh Fulltime

6.000.000 VNĐ một tháng
 • Ưu tiên ứng viên là giáo viên tiếng Anh.
 • Tiếng Anh giao tiếp khá (bắt buộc).
 • Trợ giảng và trợ giúp cho giáo viên nước ngoài trong công tác giảng dạy.

[OceanEdu_Trường Chinh] Chủ Nhiệm Lớp Anh Ngữ

6.000.000 VNĐ một tháng
 • Ưu tiên ứng viên là giáo viên tiếng Anh.
 • Tiếng Anh giao tiếp khá (bắt buộc).
 • Được làm việc trong môi trường tương tác với giáo viên nước ngoài để phát triển…