Create your CV - It only takes a few seconds

Giảng Viên Kinh Tế jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 2 jobs
Trung Tâm Anh ngữ Galaxy Hà Tĩnh
Hà Tĩnh
7.000.000 VNĐ một tháng
  • Hiện tại đang là giảng viên tiếng Anh của các trường học, trung tâm Anh Ngữ.
  • Xây dựng hình ảnh giáo viên nhiệt huyết, truyền được cảm hứng học cho học viên.
Trung Tâm Anh ngữ Galaxy Hà Tĩnh
Hà Tĩnh
  • Ưu tiên ứng viên đang là giảng viên tiếng Anh của các trường học, trung tâm Anh Ngữ.
  • Kinh nghiệm/Kỹ năng chi tiết.
  • Tham gia các công việc kiểm tra học sinh:

We have removed 0 job posting very similar to those already shown. To see the additional result, you may repeat your search with the omitted job posting included.

» Create your CV - It only takes a few seconds