Giảng Viên Kinh Tế jobs

Filter results by:
Sort by: relevance - date
You refined by: Trung Cấp Bách Khoa Sài Gòn (undo)
Job Type
Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 10 jobs
Trung Cấp Bách Khoa Sài Gòn
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Tuyển dụng giảng viên Luật và Kỹ thuật phục hình răng - 24/03/2016 06:33.
 • Ưu tiên các ứng viên đã có kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn.
 • Từ 20 đến 30 tuổi.
Trung Cấp Bách Khoa Sài Gòn
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Tuyển dụng giảng viên và kỹ thuật viên - 15/01/2018 13:43.
 • Tuyển nhân viên hợp tác Quốc tế và Doanh nghiệp - 13/11/2018 16:50.
 • Cử nhân, Bác sĩ, Dược sĩ.
Trung Cấp Bách Khoa Sài Gòn
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Thông báo tuyển dụng giảng viên (21/10) - 21/10/2014 09:30.
 • Tuyển dụng giảng viên Luật và Kỹ thuật phục hình răng - 24/03/2016 06:33.
 • 2 Anh (3*4) chụp gần nhất.
Trung Cấp Bách Khoa Sài Gòn
Thành phố Hồ Chí Minh
Easily apply
 • Tuyển dụng giảng viên và kỹ thuật viên - 15/01/2018 13:43.
 • Tuyển dụng nhân viên - 13/07/2018 01:06.
 • Tuyển dụng nhân viên Marketing - 21/11/2018 06:46.
Trung Cấp Bách Khoa Sài Gòn
Thành phố Hồ Chí Minh
Easily apply
 • Đã có kinh nghiệm giảng dạy từ 1 năm trở lên.
 • Tuyển dụng nhân viên Marketing - 21/11/2018 06:46.
 • Do nhu cầu phát triển của trường, Trường Trung cấp Bách Khoa…
Trung Cấp Bách Khoa Sài Gòn
Thành phố Hồ Chí Minh
Easily apply
 • Tuyển giáo viên thỉnh giảng năm 2019 - 13/03/2019 14:12.
 • Tuyển nhân viên hợp tác Quốc tế và Doanh nghiệp - 13/11/2018 16:50.
 • Toàn thời gian cố định.
Trung Cấp Bách Khoa Sài Gòn
Thành phố Hồ Chí Minh
Easily apply
 • Tuyển dụng giảng viên và kỹ thuật viên - 15/01/2018 13:43.
 • Ưu tiên các ứng viên đã có kinh nghiệm.
 • Tuyển dụng nhân viên quản lý phòng Đào tạo, Nhân viên quản lý…
Trung Cấp Bách Khoa Sài Gòn
Thành phố Hồ Chí Minh
Easily apply
 • Tuyển giáo viên thỉnh giảng năm 2019 - 13/03/2019 14:12.
 • Tuyển nhân viên hợp tác Quốc tế và Doanh nghiệp - 13/11/2018 16:50.
 • Toàn thời gian cố định.
Trung Cấp Bách Khoa Sài Gòn
Thành phố Hồ Chí Minh
Easily apply
 • Tuyển giáo viên thỉnh giảng năm 2019 - 13/03/2019 14:12.
 • Tuyển nhân viên hợp tác Quốc tế và Doanh nghiệp - 13/11/2018 16:50.
 • Toàn thời gian cố định.
Trung Cấp Bách Khoa Sài Gòn
Thành phố Hồ Chí Minh
Easily apply
 • Ưu tiên các ứng viên đã có kinh nghiệm giảng dạy trực tiếp tại các trường Cao đẳng, Đại học, Trung cấp chuyên nghiệp.
 • Chuyên viên marketing - 29/08/2017 03:28.
» Create your CV - It only takes a few seconds