Giảng Viên Kinh Tế jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 10 jobs
CÔNG TY TNHH TAMBOOKS VIỆT NAM
Việt Nam
5.000.000 - VNĐ7.000.000 VNĐ một tháng
 • Ưu tiên ứng viênkinh nghiệm trong lĩnh vực telesales, tư vấn.
 • Được tham dự toàn bộ các lớp học của các giảng viên do công ty tổ chức.
 • Việc làm mới cập nhật:
CÔNG TY TNHH TAMBOOKS VIỆT NAM
Hà Nội
7.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • Với các Giảng viên hàng đầu Việt Nam như:
 • Ưu tiên ứng viênkinh nghiệm trong lĩnh vực telesales, tư vấn.
 • Được tham dự toàn bộ các lớp học của các giảng viên…
CÔNG TY TNHH TAMBOOKS VIỆT NAM
Việt Nam
 • ✓ Được công ty mời những diễn giả, giảng viên hàng đầu về đào tạo về chuyên môn, kỹ năng, cách tư duy.
 • ✓ Ưu tiên có kinh nghiệm về Youtube.
CÔNG TY TNHH TAMBOOKS VIỆT NAM
Hà Nội
7.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • Ưu tiên ứng viênkinh nghiệm trong lĩnh vực telesales, tư vấn.
 • Được tham dự toàn bộ các lớp học của các giảng viên do công ty tổ chức.
 • Ngôn ngữ của hồ sơ:
CÔNG TY TNHH TAMBOOKS VIỆT NAM
Hà Nội
7.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • Yoga, làm đẹp, ứng dụng văn phòng, marketing, Tiếng anh… với những giảng viên hàng đầu tham gia hợp tác giảng dạy.
 • Nhân viên xác nhận khóa học sẽ.
CÔNG TY TNHH TAMBOOKS VIỆT NAM
Hà Nội
7.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • Yoga, làm đẹp, ứng dụng văn phòng, marketing, Tiếng anh… với những giảng viên hàng đầu tham gia hợp tác giảng dạy.
 • 7 Triệu - 10 Triệu Kinh nghiệm:
CÔNG TY TNHH TAMBOOKS VIỆT NAM
Hà Nội
7.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • Yoga, làm đẹp, ứng dụng văn phòng, marketing, Tiếng anh… với những giảng viên hàng đầu tham gia hợp tác giảng dạy.
 • Nhân viên xác nhận khóa học sẽ.
CÔNG TY TNHH TAMBOOKS VIỆT NAM
Hà Nội
7.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • Yoga, làm đẹp, ứng dụng văn phòng, marketing, Tiếng anh… với những giảng viên hàng đầu tham gia hợp tác giảng dạy.
 • 7 Triệu - 10 Triệu Kinh nghiệm:
CÔNG TY TNHH TAMBOOKS VIỆT NAM
Hà Nội
7.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • Yoga, làm đẹp, ứng dụng văn phòng, marketing, Tiếng anh… với những giảng viên hàng đầu tham gia hợp tác giảng dạy.
 • 7 Triệu - 10 Triệu Kinh nghiệm:
CÔNG TY TNHH TAMBOOKS VIỆT NAM
Hà Nội
7.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • Yoga, làm đẹp, ứng dụng văn phòng, marketing, Tiếng anh… với những giảng viên hàng đầu tham gia hợp tác giảng dạy.
 • Yêu cầu kinh nghiệm dưới 1 năm.
» Create your CV - It only takes a few seconds