Giảng Viên Kinh Tế jobs

Filter results by:
Sort by: relevance - date
You refined by: BIDV (undo)
Job Type
Location
Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 25 jobs
Hà Nội
 • Tài chính ngân hàng, Ngoại thương, Kinh tế đối ngoại, Luật Thương mại quốc tế, Kinh tế quốc tế, Thương mại quốc tế, Thanh toán quốc tế.
 • Tuổi đời không quá 35.
Hà Nội
 • Tài chính ngân hàng, Ngoại thương, Kinh tế đối ngoại, Luật Thương mại quốc tế, Kinh tế quốc tế, Thương mại quốc tế, Thanh toán quốc tế.
 • Tuổi đời không quá 35.
Hà Nội
 • Đại học Kinh tế TP.HCM.
 • ĐH Kinh tế quốc dân.
 • ĐH Kinh tế TP HCM.
 • Tài chính quốc tế, Đầu tư chứng khoán, Ngân hàng, Tài chính ngân hàng, Kế toán, Thương mại quốc…
Hà Nội
 • + Kỹ năng phân tích kinh tế vĩ mô;
 • + Có kỹ năng phân tích kinh tế vĩ mô;
 • Ưu tiên ứng viênkinh nghiệm tại vị trí nộp hồ sơ.
 • Chuyên viên tự doanh ngoại hối.
Hà Nội
 • Tài chính ngân hàng, Ngoại thương, Kinh tế đối ngoại, Luật Thương mại quốc tế, Kinh tế quốc tế, Thương mại quốc tế, Thanh toán quốc tế.
 • Tuổi đời không quá 35.
Hà Nội
 • + Kỹ năng phân tích kinh tế vĩ mô;
 • + Có kỹ năng phân tích kinh tế vĩ mô;
 • Ưu tiên ứng viênkinh nghiệm tại vị trí nộp hồ sơ.
 • Chuyên viên tự doanh ngoại hối.
Hà Nội
 • Tốt nghiệp chuyên ngành toán kinh tế, kinh tế lượng, xác suất thống kê, tài chính ứng dụng, tài chính, kế toán, ngân hàng, kinh tế.
 • File ảnh 4x6 của ứng viên.
Hà Nội
 • + Kỹ năng phân tích kinh tế vĩ mô;
 • + Có kỹ năng phân tích kinh tế vĩ mô;
 • Ưu tiên ứng viênkinh nghiệm tại vị trí nộp hồ sơ.
 • Chuyên viên tự doanh ngoại hối.
Hà Nội
 • Tốt nghiệp chuyên ngành toán kinh tế, kinh tế lượng, xác suất thống kê, tài chính ứng dụng, tài chính, kế toán, ngân hàng, kinh tế.
 • File ảnh 4x6 của ứng viên.
Hà Nội
 • + Kỹ năng phân tích kinh tế vĩ mô;
 • + Có kỹ năng phân tích kinh tế vĩ mô;
 • Ưu tiên ứng viênkinh nghiệm tại vị trí nộp hồ sơ.
 • Chuyên viên tự doanh ngoại hối.