Giảng Viên Đạo Học jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 3 jobs
Trung Tâm KH Giáo Dục Và Đào Tạo Đức Trí
Hải Dương
7.000 VNĐ một giờ
  • Trung tâm khoa học giáo dục và đạo tạo Đức Trí là một trung tâm hàng đầu tại Hải Dương về đào tạo kĩ năng sống, hiện nay trung tâm đã kết hợp với hầu hết các…
AN PHÁT HOLDINGS
Hải Dương
12.000.000 VNĐ một tháng
  • Xây dựng giáo trình, bài giảng về khoa học chuyên ngành,.
  • Giảng dạy, đào tạo khoa học chuyên ngành cho cán bộ tại tập đoàn.
  • Đo Tính chất cơ học:
TẬP ĐOÀN AN PHÁT HOLDINGS
Hải Dương
15.000.000 VNĐ một tháng
  • Xây dựng giáo trình, bài giảng về khoa học chuyên ngành,.
  • Giảng dạy, đào tạo khoa học chuyên ngành cho cán bộ tại tập đoàn.
  • Đo Tính chất cơ học:
» Create your CV - It only takes a few seconds