Giảng Viên Đạo Học jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 193 jobs
Trường Phổ Thông Quốc Tế Việt Nam VIS
Hà Nội
 • Giảng dạy khối lớp Tiểu học theo phân công.
 • Nghiên cứu các phương pháp giảng dạy, phát triển tư duy cho học sinh theo định hướng của nhà trường.
Trường Phổ Thông Quốc Tế Việt Nam VIS
Hà Nội
 • Giảng dạy và hỗ trợ giảng dạy với giáo viên nước ngoài.
 • Tốt nghiệp đúng chuyên ngành tiểu học.
 • Phát âm chuẩn, hiểu tâm lý học sinh;
 • Miễn phí ăn trưa tại trường.
Trường Phổ Thông Liên Cấp Alfred Nobel Alfred Nobe...
Hà Nội
 • Hỗ trợ giáo viên nước ngoài trong lớp học và giúp quản lý hành vi học sinh.
 • Tham dự các cuộc họp hàng tuần với giáo viên nước ngoài và giáo viên chủ nhiệm.
Trường Song Ngữ Quốc Tế Hanoi Academy
Hà Nội
 • Theo dõi tiến độ giảng dạy của Tổ Tin học;
 • Giảng dạy bộ môn Tin Học theo thời khóa biểu được phân công:
 • Sử dụng thành thạo tin học văn phòng và các phần mềm,…
Trường Phổ Thông Quốc Tế Việt Nam VIS
Hà Nội
 • Giảng dạy bộ môn Sinh học cho học sinh THCS/THPT.
 • Phát âm chuẩn, hiểu tâm lý học sinh;
 • Có tối thiểu 01 năm kinh nghiệm giảng dạy;
 • Miễn phí ăn trưa tại trường.
Trường Phổ Thông Quốc Tế Việt Nam VIS
Hà Nội
 • Giảng dạy bộ môn Vật lý cho học sinh THCS/THPT.
 • Phát âm chuẩn, hiểu tâm lý học sinh;
 • Có tối thiểu 01 năm kinh nghiệm giảng dạy;
 • Miễn phí ăn trưa tại trường.
Trường Song Ngữ Quốc Tế Hanoi Academy
Hà Nội
 • Phụ đạo và bồi dưỡng học sinh theo yêu cầu của nhà trường;
 • Sử dụng thành thạo tin học văn phòng và các phần mềm, ứng dụng hỗ trợ giảng dạy;
Trường Phổ Thông Quốc Tế Việt Nam VIS
Hà Nội
 • Giảng dạy bộ môn Lịch sử cho học sinh THCS/THPT.
 • Phát âm chuẩn, hiểu tâm lý học sinh;
 • Có tối thiểu 01 năm kinh nghiệm giảng dạy;
 • Miễn phí ăn trưa tại trường.
Trường Phổ Thông Quốc Tế Việt Nam VIS
Hà Nội
 • Giảng dạy bộ môn Địa lý cho học sinh THCS/THPT.
 • Phát âm chuẩn, hiểu tâm lý học sinh;
 • Có tối thiểu 01 năm kinh nghiệm giảng dạy;
 • Miễn phí ăn trưa tại trường.
Trường Song Ngữ Quốc Tế Hanoi Academy
Hà Nội
 • Sử dụng thành thạo tin học văn phòng và các phần mềm, ứng dụng hỗ trợ giảng dạy;
 • Tâm huyết với nghề, có phẩm chất đạo đức tốt;
 • Kinh nghiệm/Kỹ năng chi tiết.