Giảng Viên Đạo Học jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 1 jobs
Công ty Cổ phần Tư vấn Gia Hân
Hà Nội
10.000.000 - VNĐ15.000.000 VNĐ một tháng
Easily applyUrgently hiring
  • Trực tiếp giám sát, kiểm tra, đánh giá và nâng cao dịch vụ đào tạo, tổ chức lớp học cho học viên tại Spark Education Center.
  • Quản lý, điều phối nhân sự:
» Create your CV - It only takes a few seconds