Giảng Viên Đại Học Cao Đẳng jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 117 jobs
Trường đại học công nghệ TP. Hồ Chí Minh
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Đã từng tham gia giảng dạy tại các trường Đại học, Cao đẳng hoặc là cán bộ đang làm việc tại các doanh nghiệp.
 • Hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học.
Trường đại học công nghệ TP. Hồ Chí Minh
Thành phố Hồ Chí Minh
 • ־ Từng tham gia giảng dạy tại các trường Đại học, Cao đẳng.
 • Có tinh thần trách nhiệm cao trong giảng dạy, thực hiện nghiêm túc thời gian lên lớp.
Trường đại học công nghệ TP. Hồ Chí Minh
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Đã từng tham gia giảng dạy tại các trường Đại học, Cao đẳng hoặc là cán bộ đang làm việc tại các doanh nghiệp.
 • Hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học.
AMERICAN LEARNING LAB
Thành phố Hồ Chí Minh
3.000.000 - VNĐ5.000.000 VNĐ một tháng
 • Sinh viên năm 2 trở lên, Đại Học hoặc Cao Đẳng.
 • Kiểm soát và chăm sóc học viên trong từng buổi học.
 • Công tác quản lý và chăm sóc học viên về mặt học tập:
Major Education
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Tốt nghiệp loại khá, giỏi các trường Cao đẳngĐại học, chuyên ngành.
 • Gửi CV với tiêu đề [Việt Anh – Giáo viên Tiểu học – Tên] đến mail.
 • Việc làm đã hết hạn.
Đào Tạo Tin Học Key
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng hoặc đại học chuyên ngành Tin Học.
 • Đứng lớp giảng dạy cho các học viên tại trung tâm về Word, Excel, Access, Power point.
Công ty TNHH Vĩnh Cara Diamond Jewelry
Thành phố Hồ Chí Minh
 • + Giám sát hoạt động đào tạo bên ngoài khi cử nhân viên tham gia đào tạo hoặc thỉnh giảng tại nội bộ công ty.
 • Môi trường làm việc theo mô hình hiện đại;
Trường đại học công nghệ TP. Hồ Chí Minh
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Đã từng tham gia giảng dạy tại các trường Đại học, Cao đẳng hoặc là cán bộ đang làm việc tại các doanh nghiệp.
 • Hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học.
Pasal
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Tốt nghiệp Đại học/ Cao đẳng hoặc sinh viên chuyên ngành ngôn ngữ Anh, tiếng Anh, hoặc các chuyên ngành khác.
 • Quản lý việc làm bài tập về nhà của học viên, định…
QNQ Education
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Tốt nghiệp Cao đẳng hoặc Đại học chuyên ngành sư phạm hoặc bất cứ ngành nào miễn là có khả năng dạy học và yêu thích công việc dạy học.
 • Toàn thời gian cố định.