Create your CV - It only takes a few seconds

Giảng Viên Đại Học Cao Đẳng jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 10 jobs
25.000.000 - VNĐ30.000.000 VNĐ một tháng
 • Đại học (tất cả các ngành nghề).
 • Đang tham gia học tại các trường THPT;
 • Kỹ năng giao tiếp và tin học văn phòng căn bản.
 • Nam, nữ tuổi từ 18 - 35.
25.000.000 - VNĐ30.000.000 VNĐ một tháng
 • Đại học (tất cả các ngành nghề).
 • Đang tham gia học tại các trường THPT;
 • Kỹ năng giao tiếp và tin học văn phòng căn bản.
 • Nam, nữ tuổi từ 18 - 35.
25.000.000 - VNĐ30.000.000 VNĐ một năm
 • Đại học (tất cả các ngành nghề).
 • Thẻ sinh viên (photo và công chứng).
 • Đang tham gia học tại các trường THPT;
 • Kỹ năng giao tiếp và tin học văn phòng căn bản.
25.000.000 - VNĐ30.000.000 VNĐ một tháng
 • THPT, Trung cấp,Cao đẳng, Đại học các chuyên ngành khối kỹ thuật.
 • Kỹ năng giao tiếp và tin học văn phòng căn bản.
 • Nghỉ mát, sinh nhật, hiếu, hỷ, lễ tết, ....
25.000.000 - VNĐ30.000.000 VNĐ một tháng
 • Đại học (tất cả các ngành nghề).
 • Đang tham gia học tại các trường:
 • Thẻ sinh viên (photo và công chứng).
 • Giấy xác nhân sinh viên có dấu đỏ của nhà trường.
25.000.000 - VNĐ30.000.000 VNĐ một tháng
 • Đại học (tất cả các ngành nghề).
 • Thẻ sinh viên (photo và công chứng).
 • Đang tham gia học tại các trường THPT;
 • Kỹ năng giao tiếp và tin học văn phòng căn bản.
25.000.000 - VNĐ30.000.000 VNĐ một tháng
 • Đại học (tất cả các ngành nghề).
 • Đang tham gia học tại các trường THPT;
 • Kỹ năng giao tiếp và tin học văn phòng căn bản.
 • Nam, nữ tuổi từ 18 - 35.
25.000.000 - VNĐ30.000.000 VNĐ một năm
 • Đại học (tất cả các ngành nghề).
 • Đang tham gia học tại các trường THPT;
 • Kỹ năng giao tiếp và tin học văn phòng căn bản.
 • Nam, nữ tuổi từ 18 - 35.
25.000.000 - VNĐ30.000.000 VNĐ một tháng
 • Đại học (tất cả các ngành nghề).
 • Đang tham gia học tại các trường:
 • Thẻ sinh viên (photo và công chứng).
 • Giấy xác nhân sinh viên có dấu đỏ của nhà trường.
25.000.000 - VNĐ30.000.000 VNĐ một năm
 • Đại học (tất cả các ngành nghề).
 • Đang tham gia học tại các trường THPT;
 • Kỹ năng giao tiếp và tin học văn phòng căn bản.
 • Nam, nữ tuổi từ 18 - 35.
» Create your CV - It only takes a few seconds