Create your CV - It only takes a few seconds

Giảng Viên Đại Học Cao Đẳng jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 2 jobs
Công ty Cổ phần Nhân lực BCC
Thành phố Hồ Chí Minh
  • Thu thập ý kiến phản hồi của kháchhàng, học viên, giảng viên, chuyên giatrong dự án.
  • Đại học/cao đẳng ngành QTNS, QTKD, KDQT, Ngoại ngữ.
  • Dự án tư vấn quản trị.
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GIÁO DỤC QUỐC TẾ EDUFIT
Hà Nội
10.000.000 - VNĐ15.000.000 VNĐ một tháng
  • YÊU CẦU CÔNG VIỆC - Tốt nghiệp Cao Đẳng/ Đại học chuyên ngành Điện - Điện tử viễn thông, điều khiển, tự động hóa, công nghệ thông tin hoặc các chuyên ngành liên…
» Create your CV - It only takes a few seconds