Giảng Viên Đại Học Đại Nam jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 27 jobs
Trường đại học công nghệ TP. Hồ Chí Minh
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Giảng dạy các môn thuộc chương trình đào tạo bậc đại học ngành Việt Nam học.
 • Hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học.
 • Yêu cầu bằng cấp (tối thiểu):
Trường đại học công nghệ TP. Hồ Chí Minh
Thành phố Hồ Chí Minh
 • ־ Có kinh nghiệm giảng dạy và hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học.
 • Giảng Viên,Giáo Dục Đặc Biệt.
 • Biên soạn tài liệu học tập cho các học phần thuộc chuyên…
Trường đại học công nghệ TP. Hồ Chí Minh
Thành phố Hồ Chí Minh
 • ־ Từng tham gia giảng dạy tại các trường Đại học, Cao đẳng.
 • Giảng dạy các môn thuộc chương trình kỹ năng mềm.
 • Có tinh thần trách nhiệm cao trong giảng dạy, thực…
Trường đại học công nghệ TP. Hồ Chí Minh
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Giảng dạy các môn thuộc chương trình đào tạo bậc đại học ngành ngôn ngữ Trung.
 • Hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học.
 • Yêu cầu bằng cấp (tối thiểu):
Trường đại học công nghệ TP. Hồ Chí Minh
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Giảng dạy các môn thuộc chương trình đào tạo bậc đại học ngành dược.
 • Hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học.
 • Đã từng tham gia giảng dạy tại các trường Đại học,…
Trường đại học công nghệ TP. Hồ Chí Minh
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Giảng dạy các môn ngành Đông phương học, chuyên ngành tiếng Hàn và Hàn Quốc học.
 • Có kinh nghiệm giảng dạy hoặc làm việc tại các trường học, cơ quan, doanh…
Trường đại học công nghệ TP. Hồ Chí Minh
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Giảng dạy các môn Luật cạnh tranh;
 • Có khả năng giảng dạy tiếng anh.
 • Phụ trách công tác đánh giá rèn luyện sinh viên;
 • Luật Sở hữu trí tuệ;
Trường đại học công nghệ TP. Hồ Chí Minh
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Giảng dạy, đảm nhiệm các hoạt động học thuật của sinh viên.
 • Tốt nghiệp đại học loại ưu ở trường đại học và hoàn thành chương trình thạc sĩ loại ưu ở nước nói…
Trường đại học công nghệ TP. Hồ Chí Minh
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Giảng dạy, đảm nhiệm các hoạt động học thuật của sinh viên.
 • Tốt nghiệp đại học loại ưu ở trường đại học và hoàn thành chương trình thạc sĩ loại ưu ở nước nói…
Trường đại học công nghệ TP. Hồ Chí Minh
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Tốt nghiệp đại học loại ưu ở trường đại học và hoàn thành chương trình thạc sĩ loại ưu ở nước nói tiếng Anh (ưu tiên người có bằng Tiến sĩ) chuyên ngành Công…