Create your CV - It only takes a few seconds

Giảng Viên Đại Học Đại Nam jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 98 jobs

Quản lý lớp học tiếng anh [ Văn Giang - Hưng Yên] new

Ocean Edu Việt Nam
Hưng Yên
7.000.000 - VNĐ7.500.000 VNĐ một tháng
 • Theo dõi, kiểm soát tình hình học tập của học viên.
 • Theo dõi đánh giá việc học, sự tiến bộ của học viên.
 • Tư vấn định hướng cho phụ huynh chọn các khóa học thích…

Quản lý lớp học tiếng anh [ Nam Sách - Hải Dương] new

Ocean Edu Việt Nam
Hải Dương
7.000.000 - VNĐ7.500.000 VNĐ một tháng
 • Theo dõi, kiểm soát tình hình học tập của học viên.
 • Theo dõi đánh giá việc học, sự tiến bộ của học viên.
 • Tư vấn định hướng cho phụ huynh chọn các khóa học thích…

Trợ giảng Tiếng Anh Fulltime [ Nam Sách - Hải Dương ] new

Ocean Edu Việt Nam
Hải Dương
7.000.000 - VNĐ7.500.000 VNĐ một tháng
 • Theo dõi, kiểm soát tình hình học tập của học viên.
 • Theo dõi đánh giá việc học, sự tiến bộ của học viên.
 • Tư vấn định hướng cho phụ huynh chọn các khóa học thích…

Trợ giảng Tiếng Anh Fulltime [ Văn Giang - Hưng Yên ] new

Ocean Edu Việt Nam
Hưng Yên
7.000.000 - VNĐ7.500.000 VNĐ một tháng
 • Theo dõi, kiểm soát tình hình học tập của học viên.
 • Theo dõi đánh giá việc học, sự tiến bộ của học viên.
 • Tư vấn định hướng cho phụ huynh chọn các khóa học thích…

Quản lý lớp học tiếng anh [ Thành phố Hải Dương 3] new

Ocean Edu Việt Nam
Hải Dương +5 locations
7.000.000 - VNĐ7.500.000 VNĐ một tháng
 • Theo dõi, kiểm soát tình hình học tập của học viên.
 • Theo dõi đánh giá việc học, sự tiến bộ của học viên.
 • Tư vấn định hướng cho phụ huynh chọn các khóa học thích…

Quản lý lớp học tiếng anh [ TT Liên Quan - Thạch Thất] new

Ocean Edu Việt Nam
Hà Nội
7.000.000 - VNĐ7.500.000 VNĐ một tháng
 • Theo dõi, kiểm soát tình hình học tập của học viên.
 • Theo dõi đánh giá việc học, sự tiến bộ của học viên.
 • Tư vấn định hướng cho phụ huynh chọn các khóa học thích…

Chủ nhiệm lớp Anh ngữ [ Văn Giang - Hưng Yên] new

Ocean Edu Việt Nam
Hưng Yên
7.000.000 - VNĐ7.500.000 VNĐ một tháng
 • Theo dõi, kiểm soát tình hình học tập của học viên.
 • Theo dõi đánh giá việc học, sự tiến bộ của học viên.
 • Tư vấn định hướng cho phụ huynh chọn các khóa học thích…

Quản lý lớp học tiếng anh [ Dương Nội] new

Ocean Edu Việt Nam
Hà Nội
7.000.000 - VNĐ8.000.000 VNĐ một tháng
 • Theo dõi, kiểm soát tình hình học tập của học viên.
 • Theo dõi đánh giá việc học, sự tiến bộ của học viên.
 • Tư vấn định hướng cho phụ huynh chọn các khóa học thích…

Trợ giảng Tiếng Anh Fulltime [ TT Liên Quan - Thạch Thất ] new

Ocean Edu Việt Nam
Hà Nội
7.000.000 - VNĐ7.500.000 VNĐ một tháng
 • Theo dõi, kiểm soát tình hình học tập của học viên.
 • Theo dõi đánh giá việc học, sự tiến bộ của học viên.
 • Tư vấn định hướng cho phụ huynh chọn các khóa học thích…

Trợ giảng Tiếng Anh Fulltime [ Dương Nội ] new

Ocean Edu Việt Nam
Hà Nội
7.000.000 - VNĐ8.000.000 VNĐ một tháng
 • Theo dõi, kiểm soát tình hình học tập của học viên.
 • Theo dõi đánh giá việc học, sự tiến bộ của học viên.
 • Tư vấn định hướng cho phụ huynh chọn các khóa học thích…

Quản lý lớp học tiếng anh [ Thành Phố Sầm Sơn - Thanh Hóa] new

Ocean Edu Việt Nam
Thanh Hóa
7.000.000 - VNĐ7.500.000 VNĐ một tháng
 • Theo dõi, kiểm soát tình hình học tập của học viên.
 • Theo dõi đánh giá việc học, sự tiến bộ của học viên.
 • Tư vấn định hướng cho phụ huynh chọn các khóa học thích…

Chủ nhiệm lớp Anh ngữ [ Nam Sách - Hải Dương] new

Ocean Edu Việt Nam
Hải Dương
7.000.000 - VNĐ7.500.000 VNĐ một tháng
 • Theo dõi, kiểm soát tình hình học tập của học viên.
 • Theo dõi đánh giá việc học, sự tiến bộ của học viên.
 • Tư vấn định hướng cho phụ huynh chọn các khóa học thích…

Quản lý lớp học tiếng anh [ Phố Nối - Hưng Yên] new

Ocean Edu Việt Nam
Hưng Yên
7.000.000 - VNĐ7.500.000 VNĐ một tháng
 • Theo dõi, kiểm soát tình hình học tập của học viên.
 • Theo dõi đánh giá việc học, sự tiến bộ của học viên.
 • Tư vấn định hướng cho phụ huynh chọn các khóa học thích…

Trợ giảng Tiếng Anh Fulltime [ Thành Phố Việt Trì 1 ] new

Ocean Edu Việt Nam
Việt Trì +5 locations
7.000.000 - VNĐ7.500.000 VNĐ một tháng
 • Theo dõi, kiểm soát tình hình học tập của học viên.
 • Theo dõi đánh giá việc học, sự tiến bộ của học viên.
 • Tư vấn định hướng cho phụ huynh chọn các khóa học thích…

Chủ nhiệm lớp Anh ngữ [ Thành phố Hải Dương 3] new

Ocean Edu Việt Nam
Hải Dương +5 locations
7.000.000 - VNĐ7.500.000 VNĐ một tháng
 • Theo dõi, kiểm soát tình hình học tập của học viên.
 • Theo dõi đánh giá việc học, sự tiến bộ của học viên.
 • Tư vấn định hướng cho phụ huynh chọn các khóa học thích…

Get new jobs for this search by email