Giảng Viên Đại Học Đại Nam jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 5 jobs
HỆ THỐNG TẬP ĐOÀN KHÁCH SẠN A25 HOTEL
Thành phố Hồ Chí Minh
 • 90 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội.
 • Tiếp cận mô hình kinh doanh hiện đại.
 • Có chỗ ở khi nhân viên ở xa.
 • Điền vào phiếu thông tin ứng viên để được liên hệ sớm nhất:
HỆ THỐNG TẬP ĐOÀN KHÁCH SẠN A25 HOTEL
Thành phố Hồ Chí Minh
 • 90 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội.
 • Tiếp cận mô hình kinh doanh hiện đại.
 • Có chỗ ở khi nhân viên ở xa.
 • Điền vào phiếu thông tin ứng viên để được liên hệ sớm nhất:
HỆ THỐNG TẬP ĐOÀN KHÁCH SẠN A25 HOTEL
Hà Nội
12.000.000 - VNĐ20.000.000 VNĐ một tháng
 • Nam, nữ từ 25 tuổi trở lên.
 • 90 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội.
 • Tiếp cận mô hình kinh doanh hiện đại.
 • Có chỗ ở khi nhân viên ở xa.
 • Mức lương từ 15 triệu .
HỆ THỐNG TẬP ĐOÀN KHÁCH SẠN A25 HOTEL
Hà Nội
 • Tốt nghiệp Đại học hoặc trên đại học các ngành kinh tế, Du lịch, Khách sạn, Nhà hàng….
 • 90 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội.
 • Tiếp cận mô hình kinh doanh hiện đại.
HỆ THỐNG TẬP ĐOÀN KHÁCH SẠN A25 HOTEL
Hà Nội
30.000.000 - VNĐ40.000.000 VNĐ một tháng
 • Tốt nghiệp Đại học hoặc trên đại học các ngành kinh tế, Du lịch, Khách sạn, Nhà hàng….
 • 90 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội.
 • Tiếp cận mô hình kinh doanh hiện đại.
» Create your CV - It only takes a few seconds