Giảng Viên Đại Học Đại Nam jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 12 jobs
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC GLOBALEDU VIỆT...
Vĩnh Phúc
8.000.000 VNĐ một tháng
 • Các ý tưởng, kế hoạch, hàng tháng/quý/năm cho các hoạt động ngoại khóa, các cuộc thi dành cho Học viên nhằm thu hút sự tái ghi danh của Học viên.
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC GLOBALEDU VIỆT...
Phú Thọ
 • Tốt nghiệp Đại Học trở lên chuyên ngành Kinh doanh, MKT, Ngoại ngữ, hoặc các ngành nghề liên quan.
 • Khả năng trình bày, thuyết phục, giảng dạy.
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC GLOBALEDU VIỆT...
Hải Phòng
5.000.000 VNĐ một tháng
 • Theo dõi chất lượng học tập của học sinh.
 • Chuẩn bị sách vở, giáo trình, các công cụ dụng cụ phục vụ công tác giảng dạy trước khi lớp học bắt đầu.
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC GLOBALEDU VIỆT...
Ninh Bình
5.000.000 VNĐ một tháng
 • Theo dõi chất lượng học tập của học sinh.
 • Chuẩn bị sách vở, giáo trình, các công cụ dụng cụ phục vụ công tác giảng dạy trước khi lớp học bắt đầu.
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC GLOBALEDU VIỆT...
Ninh Bình
 • Tốt nghiệp Đại Học trở lên chuyên ngành Kinh doanh, MKT, Ngoại ngữ, hoặc các ngành nghề liên quan.
 • Khả năng trình bày, thuyết phục, giảng dạy.
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC GLOBALEDU VIỆT...
Phú Thọ
5.000.000 VNĐ một tháng
 • Theo dõi, kiểm soát tình hình học tập của học viên.
 • Theo dõi đánh giá việc học, sự tiến bộ của học viên.
 • Ưu tiên ứng viên tốt nghiệp Cao đẳng/ đại học chuyên…
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC GLOBALEDU VIỆT...
Ninh Bình
 • Tốt nghiệp Đại Học trở lên chuyên ngành Kinh doanh, MKT, Ngoại ngữ, hoặc các ngành nghề liên quan.
 • Khả năng trình bày, thuyết phục, giảng dạy.
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC GLOBALEDU VIỆT...
Tuyên Quang
8.000.000 VNĐ một tháng
 • Các ý tưởng, kế hoạch, hàng tháng/quý/năm cho các hoạt động ngoại khóa, các cuộc thi dành cho Học viên nhằm thu hút sự tái ghi danh của Học viên.
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC GLOBALEDU VIỆT...
Hải Phòng +1 location
5.000.000 VNĐ một tháng
 • Theo dõi, kiểm soát tình hình học tập của học viên.
 • Theo dõi đánh giá việc học, sự tiến bộ của học viên.
 • Ưu tiên ứng viên tốt nghiệp Cao đẳng/ đại học chuyên…
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC GLOBALEDU VIỆT...
Ninh Bình
6.000.000 VNĐ một tháng
 • Các ý tưởng, kế hoạch, hàng tháng/quý/năm cho các hoạt động ngoại khóa, các cuộc thi dành cho Học viên nhằm thu hút sự tái ghi danh của Học viên.