Giảng Viên Đại Học Đại Nam jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 26 jobs
Hà Nội
 • Tốt nghiệp Đại học trở lên, hệ chính quy, tập trung, dài hạn tại các trường đại học công lập trong nước, chuyên ngành kinh tế, tài chính, ngân hàng … thuộc Học…
Hà Nội
 • Trường hợp Thạc sỹ hoặc Đại học văn bằng 2 thì bằng Đại học thứ nhất phải là Đại học công lập, hệ chính quy), xếp loại tốt nghiệp Đại học loại Khá trở lên;
Hà Nội
 • Bằng tốt nghiệp Đại học, bảng điểm Đại học các năm học có xác nhận của trường;
 • Ứng viên tốt nghiệp từ Đại học trở lên, được đào tạo chính quy, tập trung với…
Hà Nội
 • Tốt nghiệp đại học trở lên, hệ chính quy, tập trung, dài hạn tại các trường đại học công lập (không bao gồm trường hợp tốt nghiệp đại học theo hình thức học…
Hà Nội
 • Tốt nghiệp đại học trở lên, hệ chính quy, tập trung, dài hạn tại các trường đại học công lập (không bao gồm trường hợp tốt nghiệp đại học theo hình thức học…
Hà Nội
 • Trường hợp Thạc sỹ hoặc Đại học văn bằng 2 thì bằng Đại học thứ nhất phải là Đại học công lập, hệ chính quy), xếp loại tốt nghiệp Đại học loại Khá trở lên;
Hà Nội
 • Tốt nghiệp Đại học trở lên, hệ chính quy, tập trung, dài hạn tại các trường đại học công lập trong nước, chuyên ngành kinh tế, tài chính, ngân hàng … thuộc Học…
Hà Nội
 • Bằng tốt nghiệp Đại học, bảng điểm Đại học các năm học có xác nhận của trường;
 • Ứng viên tốt nghiệp từ Đại học trở lên, được đào tạo chính quy, tập trung với…
Hà Nội
 • + Đại học Ngoại thương,.
 • Tốt nghiệp Đại học loại Khá trở lên, hệ chính quy (không theo hình thức liên thông), một trong các trường Đại học sau:
Hà Nội
 • + Đại học Ngoại thương,.
 • Tốt nghiệp Đại học loại Khá trở lên, hệ chính quy (không theo hình thức liên thông), một trong các trường Đại học sau: