Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 313 jobs
Pasal
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Đối tượng học viên là sinh viên và người đi làm.
 • Nam/Nữ, từ 21 – 28 tuổi, trình độ Đại Học trở lên.
 • Kết hợp với phòng ban Marketing truyền thông sự kiện nội bộ,…
Trường Đại Học FPT
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành CNTT.
 • Giảng dạy các môn kiểm thử phần mềm và các môn học lập trình Java tại FPT Polytechnic dưới sự phân công của chủ…
Trường Đại Học FPT
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Tốt nghiệp Đại học trở lên, ưu tiên những người có kinh nghiệm giảng dạy Tin học văn phòng cho Doanh nghiệp.
 • Thực hiện nghiêm túc các công việc thuộc thẩm quyền…
Trường Đại Học FPT
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Tốt nghiệp Đại học trở lên.
 • Báo chí / Biên tập viên / Xuất bản.
 • Có kinh nghiệm giảng dạy từ 3 năm trở lên các chuyên ngành PR &Tổ chức sự kiện hoặc các ứng viên…
Trường Đại Học FPT
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Ưu tiên những người đã giảng dạy Kỹ năng mềm tại trường Đại học, Cao đẳng.
 • Giảng dạy các môn Kỹ năng mềm:
 • Thực hiện nghiêm túc các công việc thuộc thẩm quyền…
Trường Đại Học FPT
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Tốt nghiệp Đại học trở lên, có chứng chỉ giảng dạy Cao đẳng nghề;
 • Ưu tiên có kinh nghiệm giảng dạy;
 • Giảng dạy các môn chuyên ngành Du lịch theo chương trình của…
CareerLink's Client
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Giảng dạy môn Sáng tạo Robot dành cho học viên tiểu học, trung học cơ sở.
 • Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kỹ thuật hoặc Sư phạm.
 • Điều chỉnh lương hàng năm.
Trường Đại Học FPT
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Ưu tiên giảng viên nước ngoài/ Học ở nước ngoài;
 • Giảng dạy và tham gia các hoạt động chuyên môn theo sự phân công của chủ nhiệm bộ môn.
 • Hồ Chí Minh , Quận 12.
Đào Tạo Tin Học Key
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng hoặc đại học chuyên ngành Tin Học.
 • Đứng lớp giảng dạy cho các học viên tại trung tâm về Word, Excel, Access, Power point.
Trường Đại Học FPT
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Tốt nghiệp Đại học trở lên, có chứng chỉ giảng dạy Cao đẳng nghề;
 • Ưu tiên có kinh nghiệm giảng dạy;
 • Giảng dạy các môn chuyên ngành Nhà hàng - Khách sạn theo…