Giảng Viên Đại Học jobs

Filter results by:
Sort by: relevance - date
You refined by: Trường Đại học FPT HCM (undo)
Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 5 jobs
Trường Đại học FPT HCM
Thành phố Hồ Chí Minh
  • Tốt nghiệp Đại học trở lên, ưu tiên những người có kinh nghiệm giảng dạy Tin học văn phòng cho Doanh nghiệp.
  • Thực hiện nghiêm túc các công việc thuộc thẩm quyền…
Trường Đại học FPT HCM
Thành phố Hồ Chí Minh
  • Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành CNTT.
  • Giảng dạy các môn kiểm thử phần mềm và các môn học lập trình Java tại FPT Polytechnic dưới sự phân công của chủ…
Trường Đại học FPT HCM
Thành phố Hồ Chí Minh
  • Tốt nghiệp Đại học trở lên, ưu tiên những người có kinh nghiệm giảng dạy hoặc đã làm sản phẩm đạt yêu cầu của Doanh nghiệp.
  • Có khả năng dạy các môn học:
Trường Đại học FPT HCM
Thành phố Hồ Chí Minh
  • Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành Computer Science, Software Engineer, Information Technology….
  • Giảng dạy các môn học thuộc bộ môn Hệ thống thông tin,…
Trường Đại học FPT HCM
Thành phố Hồ Chí Minh
  • Ưu tiên có kinh nghiệm giảng dạy ở các trường đại học, cao đẳng.
  • Hoàn thành tốt nhiệm vụ của giảng viên trong thời gian Hợp đồng GV thỉnh giảng;
» Create your CV - It only takes a few seconds