Giảng Viên Đại Học jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 1 jobs
Trường Đại học FPT HCM
Đắk Lắk
  • Trình độ Đại học, Thạc sĩ trở lên chuyên ngành Sư phạm chính trị, pháp luật.
  • Có khả năng quản lý sinh viên.
  • Tham gia giảng dạy các môn Chính trị pháp luật.
» Create your CV - It only takes a few seconds