Giảng Viên Đại Học jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 11 jobs
SKY-LINE
Việt Nam
 • Bằng chứng nhận Tốt nghiệp Đại Học (và trên đại học nếu có);
 • Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm phù hợp;
 • Có năng lực quản lý lớp học, tình yêu thương trẻ;
SKY-LINE
Việt Nam
Easily apply
 • Bằng chứng nhận Tốt nghiệp Đại Học (và trên đại học nếu có);
 • Ưu tiên ứng viên có ít nhất 01 năm kinh nghiệm giảng dạy cấp tiểu học;
 • Có cơ hội thăng tiến.
SKY-LINE
Việt Nam
Easily apply
 • Bằng chứng nhận Tốt nghiệp Đại Học (và trên đại học nếu có);
 • Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Sư phạm Địa lý.
 • Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm phù hợp;
SKY-LINE
Việt Nam
Easily apply
 • Bằng đại học và các chứng chỉ liên quan.
 • Sư phạm chuyên ngành Tin học.
 • Tinh thần học hỏi cao và cộng tác tốt.
 • Yêu cầu và Kỹ năng công việc:
 • Hình thức nộp hồ sơ:
SKY-LINE
Việt Nam
Easily apply
 • Bằng chứng nhận Tốt nghiệp Đại Học (và trên đại học nếu có);
 • Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Sư phạm Ngữ văn.
 • Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm phù hợp;
SKY-LINE
Việt Nam
Easily apply
 • Bằng chứng nhận Tốt nghiệp Đại Học (và trên đại học nếu có);
 • Chăm sóc và giảng dạy các em:
 • Tinh thần học hỏi cao và cộng tác tốt.
 • Tiếp xúc với phụ huynh:
SKY-LINE
Việt Nam
Easily apply
 • Bằng chứng nhận Tốt nghiệp Đại Học (và trên đại học nếu có);
 • Lên các chương trình giảng dạy (học tập, ngoại khóa …) cho học viên.
 • Yêu cầu và Kỹ năng công việc:
SKY-LINE
Việt Nam
Easily apply
 • Bằng chứng nhận Tốt nghiệp Đại Học (và trên đại học nếu có);
 • Ưu tiên ứng viên có ít nhất 01 năm kinh nghiệm giảng dạy;
 • Giáo viên có chứng chỉ Tiếng Anh Quốc tế;
SKY-LINE
Ðà Nẵng
Easily apply
 • Bằng chứng nhận Tốt nghiệp Đại Học (và trên đại học nếu có).
 • Quản lý, theo dõi và báo cáo tình hình học tập của học viên trong suốt quá trình khóa học;
SKY-LINE
Ðà Nẵng
Easily apply
 • Bằng chứng nhận Tốt nghiệp Đại Học (và trên đại học nếu có);
 • Thực hiện các công tác giáo vụ sắp xếp, hỗ trợ giáo viên từ tài liệu giảng dạy, phân lịch dạy, theo…