Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 942 jobs
Trường Đại Học FPT
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Giảng dạy các môn kiểm thử phần mềm và các môn học lập trình Java tại FPT Polytechnic dưới sự phân công của chủ nhiệm bộ môn.
 • Tham gia các hoạt động chuyên môn:
Pasal
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Đối tượng học viên là sinh viên và người đi làm.
 • Được thưởng thành tích, thưởng cuối năm, được tự hào và ghi nhận đóng góp giảng viên xuất sắc.
Công Ty TNHH Tư Vấn Giáo Dục & Đào Tạo Eagle Corp
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Phí giới thiệu giảng viên cho công ty 500.000/GV.
 • Tham gia đóng góp cải tiến chương trình giảng dạy.
 • Giảng dạy Tiếng Anh IELTS dựa trên khung chương trình của…
Trường Đại Học FPT
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Ưu tiên giảng viên nước ngoài/ Học ở nước ngoài;
 • Giảng dạy và tham gia các hoạt động chuyên môn theo sự phân công của chủ nhiệm bộ môn.
 • Hồ Chí Minh , Quận 12.
Trường Đại Học FPT
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Báo chí / Biên tập viên / Xuất bản.
 • Có kinh nghiệm giảng dạy từ 3 năm trở lên các chuyên ngành PR &Tổ chức sự kiện hoặc các ứng viên có thời gian tham gia trong…
Trường Đại Học FPT
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Giảng dạy các môn Kỹ năng mềm:
 • Ưu tiên những người đã giảng dạy Kỹ năng mềm tại trường Đại học, Cao đẳng.
 • Thực hiện nghiêm túc các công việc thuộc thẩm quyền…
CareerLink's Client
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Giảng dạy môn Sáng tạo Robot dành cho học viên tiểu học, trung học cơ sở.
 • Giảng dạy, lập trình, điện tử, cơ khí, (hoặc các lĩnh vực tương tự khác).
Trường Đại Học FPT
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Ưu tiên có kinh nghiệm giảng dạy;
 • Tốt nghiệp Đại học trở lên, có chứng chỉ giảng dạy Cao đẳng nghề;
 • Giảng dạy các môn chuyên ngành Du lịch theo chương trình của…
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Ưu tiên có kinh nghiệm giảng dạy.
 • Năng động, sáng tạo trong giảng dạy.
 • Giảng dạy các chương trình Tiếng Anh theo từng cấp độ.
 • Kinh nghiệm/Kỹ năng chi tiết.
Viet Capital Bank
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Ứng viên quan tâm vui lòng điền thông tin Lý lịch ứng viên theo mẫu của Bảng Thông tin ứng viên (Theo mẫu ngân hàng và bắt buộc có ảnh 3x4 mới nhất) trực tuyến,…