Giảng Viên jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 4 jobs
Anh Ngữ Apax
Hưng Yên
  • Hỗ trợ giáo viên giảng dạy, tổ chức game.
  • Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm làm ở vị trí tương đương, các ứng viên đã đi làm.
  • Sinh viên/ Thực tập sinh.
TRUNG TÂM ANH NGỮ QUỐC TẾ LANGUAGE LINK
Hưng Yên
  • Hỗ trợ đội ngũ giảng viên về sách, đĩa CD và các tài liệu khác;
  • Thuế thu nhập cá nhân (nếu có) sẽ là trách nhiệm của nhân viên (áp dụng trong thời gian thử việc…
TRUNG TÂM ANH NGỮ QUỐC TẾ LANGUAGE LINK
Hưng Yên
  • + Lên lịch cho giáo viên.
  • Quản lý giáo viên (Bảng chấm công, báo cáo giờ giảng dạy, nghỉ làm, làm việc muộn, gửi bài test muộn).
  • + Lên lịch phòng học.
TRUNG TÂM ANH NGỮ QUỐC TẾ LANGUAGE LINK
Hưng Yên
  • Cung cấp giáo viên mới và tập sự cho trợ giảng.
  • Xử lý tất cả các vấn đề liên quan đến chương trình từ giáo viên và trợ giảng (TA) tại lớp học.
» Create your CV - It only takes a few seconds