Create your CV - It only takes a few seconds

Giảng Viên jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 4 jobs

Nhân viên kho/ Thủ kho

Công ty TNHH MHN Sao Việt
Hưng Yên
7.000.000 - VNĐ9.000.000 VNĐ một tháng
Easily apply
 • Quản lý nhập xuất nguyên liệu.
 • Quản lý nhập xuất phôi hàng.
 • Quản lý nhập xuất thành phẩm.
 • Có kinh nghiệm sắp xếp kho khoa học, hiệu quả;

Quản lý chi nhánh [Phố Nối - Hưng Yên]

Ocean Edu Việt Nam
Hưng Yên
17.000.000 - VNĐ25.000.000 VNĐ một tháng
Easily applyResponsive employer
 • Ưu tiên ứng viên là giáo viên tiếng Anh hoặc quản lý trung tâm đào tạo anh ngữ.
 • Mr Dũng - Chuyên viên Tuyển dụng - 0943792448.
 • Thưởng hiệu quả kinh doanh.

Giám đốc chi nhánh [Phố Nối - Hưng Yên ]

Ocean Edu Việt Nam
Hưng Yên
17.000.000 - VNĐ25.000.000 VNĐ một tháng
Easily applyResponsive employer
 • Ưu tiên ứng viên là giáo viên tiếng Anh hoặc quản lý trung tâm đào tạo anh ngữ.
 • Mr Dũng - Chuyên viên Tuyển dụng - 0943792448.
 • Thưởng hiệu quả kinh doanh.

Trưởng chi nhánh [Phố Nối - Hưng Yên]

Ocean Edu Việt Nam
Hưng Yên
17.000.000 - VNĐ25.000.000 VNĐ một tháng
Easily applyResponsive employer
 • Ưu tiên ứng viên là giáo viên tiếng Anh hoặc quản lý trung tâm đào tạo anh ngữ.
 • Mr Dũng - Chuyên viên Tuyển dụng - 0943792448.
 • Thưởng hiệu quả kinh doanh.
» Create your CV - It only takes a few seconds