Create your CV - It only takes a few seconds

Giảng Viên jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 3 jobs

Quản lý chi nhánh [Phố Nối - Hưng Yên]

Ocean Edu Việt Nam
Hưng Yên
17.000.000 - VNĐ25.000.000 VNĐ một tháng
Easily applyResponsive employer
  • Ưu tiên ứng viên là giáo viên tiếng Anh hoặc quản lý trung tâm đào tạo anh ngữ.
  • Mr Dũng - Chuyên viên Tuyển dụng - 0943792448.
  • Thưởng hiệu quả kinh doanh.

Trưởng chi nhánh [Phố Nối - Hưng Yên]

Ocean Edu Việt Nam
Hưng Yên
17.000.000 - VNĐ25.000.000 VNĐ một tháng
Easily applyResponsive employer
  • Ưu tiên ứng viên là giáo viên tiếng Anh hoặc quản lý trung tâm đào tạo anh ngữ.
  • Mr Dũng - Chuyên viên Tuyển dụng - 0943792448.
  • Thưởng hiệu quả kinh doanh.

Giám đốc chi nhánh [Phố Nối - Hưng Yên ]

Ocean Edu Việt Nam
Hưng Yên
17.000.000 - VNĐ25.000.000 VNĐ một tháng
Easily applyResponsive employer
  • Ưu tiên ứng viên là giáo viên tiếng Anh hoặc quản lý trung tâm đào tạo anh ngữ.
  • Mr Dũng - Chuyên viên Tuyển dụng - 0943792448.
  • Thưởng hiệu quả kinh doanh.
» Create your CV - It only takes a few seconds